Personalo paieška ir atranka

Jums reikia darbuotojų, su kuriais galėtumėte siekti ilgalaikių verslo tikslų darnioje komandoje. Mes rasime ir padėsime Jums pritraukti tokius žmones.

Įdarbinus tinkamą žmogų, mažėja darbuotojų kaita, sutaupoma daug laiko ir pinigų, komandos gali siekti ilgalaikių tikslų. Skiriame didelį dėmesį tam, kad rastume Kliento lūkesčius geriausiai atitinkančius Kandidatus.

Mūsų vykdomų atrankų krepšelį sudaro: 46,91 % patyrusių, vidurinės ir aukštos kvalifikacijos specialistų / ekspertų atrankos; 41,24 % specialistų atrankos; 11,86 % vadovų atrankos. IT atrankos sudaro 15,46 % mūsų visų vykdytų projektų.

Vykdydami talentų paiešką, pritraukimą ir vertinimą, mes:

 • Išsamiai aptarsime Jūsų poreikius, atliksime darbo ir organizacinės kultūros analizę;
 • Sudarysime tinkamiausių talentų paieškos, pritraukimo ir vertinimo strategiją;
 • Aiškiai apsibrėšime susitarimus: nustatysime atrankos terminą ir minimalų pristatomų tinkamų kandidatų
 • Išsamiai aptarsime Jūsų poreikius, atliksime darbo ir organizacinės kultūros analizę;
 • Sudarysime tinkamiausių talentų paieškos, pritraukimo ir vertinimo strategiją;
 • Aiškiai apsibrėšime susitarimus: nustatysime atrankos terminą ir minimalų pristatomų tinkamų kandidatų
 • Parengsime darbo skelbimus, atliksime jų sklaidą didžiausiuose darbo skelbimų portaluose ir socialinėje medijoje, užsiimsime aktyvių kandidatų pritraukimu;
 • Ieškosime ir pritrauksime pasyvius kandidatus, vykdysime „galvų medžioklę“;
 • Kandidatų kompetencijas vertinsime pusiau struktūruoto interviu metodu;
 • Atliksime visų Jūsų pasirinktų kandidatų asmeninių savybių, komandos vaidmenų ir vertybių vertinimą UNLOCK testu [nuoroda į Unlock aprašą];
 • Pristatysime Jums tinkamiausius Kandidatus, įvardysime jų potencialą ir riziką;
 • Suorganizuosime Jūsų susitikimus su atrinktais Kandidatais. Esant poreikiui, juose dalyvaus ir mūsų konsultantas;
 • Reguliariai informuosime apie atrankos eigą, teiksime įžvalgas apie rinką ir kandidatų lūkesčius, teiksime konsultacijas, kaip sustiprinti darbdavio vertės pasiūlymą;
 • *Pagal poreikį, papildomai atliksime holistinį Kandidatų vertinimą Tripod testais [nuoroda į Tripod aprašą].
Susisiekti

Galvų medžioklė

Talentų paieška ir pritraukimas – vienas didžiausių dabarties iššūkių žmogiškųjų išteklių srityje. Jums reikia talentų – mes turime žinių ir patirties, kaip juos rasti ir pritraukti.

Profesionaliai atliekame vadinamąją galvų medžioklę (angl. Headhunting). Galvų medžioklė yra sudėtinė personalo paieškos ir atrankos dalis, kurią taikome, kai reikia pritraukti „nišinių“ kompetencijų, aukščiausio lygio specialistus, įvairių grandžių vadovus.

Galvų medžioklėje pritraukiame tik tikslinius Kandidatus, kurie įprastai nėra suinteresuoti darbo paieška. Sudominti juos naujo darbo pasiūlymu reikia laiko, specialių žinių, įgūdžių ir metodų, kuriuos išmanome bei galime pritaikyti, taip taupydami Jūsų įmonės personalo resursus. Dirbame su Klientais įvairiausiose verslo srityse, dėl to turime daug kontaktų, pažinčių, kas paspartina ir palengvina specialistų pritraukimą.

Patikėdami talentų medžioklę mums, išvengsite nepatogumų, interesų konflikto ar galimos grėsmės darbdavio įvaizdžiui, kurie kartais kyla, kai įmonės pačios atlieka galvų medžioklę, besistengdamos pritraukti tiesioginių konkurentų įmonių darbuotojus.

Susisiekti

Dalinė atranka

Laikas – neįkainojamas Jūsų resursas. Mes padėsime jį taupyti, pasirūpindami būtent tomis personalo paieškos ir atrankos proceso dedamosiomis, kurias mums dedikuosite.

Klientams, norintiems tiesiogiai dalyvauti naujų komandos narių atrankoje, tačiau neturintiems laiko rūpintis pirmuoju Kandidatų paieškos etapu, siūlome dalinės darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugą. Pasirūpiname darbo skelbimo sklaida ir, kruopščiai įvertinę gautus gyvenimo aprašymus, perduodame juos Klientui.

Vykdydami dalinę atranką, mes:

 • Išanalizavę Jūsų poreikius, profesionaliai paruošime darbo skelbimą ir pasirūpinsime jo sklaida socialinėse medijose bei populiariausiuose darbo paieškos portaluose;
 • Atrūšiuosime gautus gyvenimo aprašymus pagal keliamus reikalavimus;
 • Esant poreikiui, susisieksime su Kandidatais telefonu ir atliksime Kliento kandidatui keliamų kriterijų patikrinimą;
 • Esant poreikiui, vykdysime tinkamų gyvenimo aprašymų paiešką darbo paieškos portalų ir vidinėje Emplonet duomenų bazėse;
 • Susisieksime su pasyviais Kandidatais telefonu ir sudominę pasiūlymu atliksime Kliento kandidatui keliamų kriterijų patikrinimą.
 • Esant poreikiui, skelbimams naudosime reklamą socialinėje medijoje. Taip užtikrinsime dar didesnį tikslinės auditorijos pasiekiamumą ir tinkamų kontaktų srautą;
 • Pristatysime Jums reikalavimus atitinkančių Kandidatų gyvenimo aprašymus su trumpais komentarais;

Mums atliekant visas šias „technines“ užduotis, sutaupysite laiko, kurį Jūsų darbuotojai galės išnaudoti pokalbiams su kandidatais.

Susisiekti

Tripod testai

Jūs norite personalo atrankos, kuri minimizuotų klaidų ir poreikio kartoti veiksmus tikimybę bei garantuotų geriausią rezultatą. Mes pasitelkiame įrankius įvykdyti būtent tokią atranką.

Vienas patikimiausių žmogaus darbo atlikimą prognozuojančių būdų – skirtingų vertinimo metodų derinimas. Mūsų Kandidatų vertinimas susideda iš interviu ir Unlock testo, o Klientui pageidaujant, galime papildomai taikyti Tripod (angl. trikojis) asmeninių savybių ir protinių gebėjimų testus (bendrai arba vadovų imčiai). Testais gauta informacija prideda apie 15 % vertinimo tikslumo.

Tripod psichologiniai testai personalo vertinimui

Tripod psichologiniai testai – tai objektyvūs, standartizuoti metodai, matuojantys pamatines ir laike nekintančias žmogaus savybes. Tripod testai leidžia įvertinti protinius gebėjimus bei asmenines Kandidato savybes: motyvaciją, orientacijos į rezultatus bei komandinio darbo lygį, atsparumą stresui, sėkmingam vadovavimui svarbias „minkštąsias“ kompetencijas. Testai padeda tiksliau nei vien pokalbis nustatyti, ar Kandidatas yra tinkamas Jūsų siūlomai darbo pozicijai, ar pateisins Jūsų lūkesčius pradėjęs dirbti, ar pritaps įmonės komandoje.

Tripod asmenybės savybių bei protinių gebėjimų testai vadovams

Vadovai turi tam tikras asmenybės savybes, kurios juos išskiria iš bendrosios populiacijos. Tripod asmenybės savybių (MPI) bei protinių gebėjimų (MMAS) testai vadovams matuoja itin svarbius asmenybės vadovaujančiose pozicijose bruožus: atsparumą stresui ir gebėjimą jį įveikti, aktyvumą ir bendravimą, toleranciją ir atlaidumą, nuoseklumą ir tikslingumą, gebėjimą prisitaikyti ir kūrybiškumą. Be šių įgimtų savybių, klausimynas leidžia įvertinti ir daugiau asmenybės savybių, tiesiogiai darančių įtaką vadovavimo efektyvumui: savikontrolę, atsparumą stresui, iniciatyvumą, lyderystę, nuomonės savarankiškumą, darbą komandoje, organizuotumą, orientaciją į pasiekimus, racionalumą, gebėjimą prisitaikyti.

Vadovų protinių gebėjimų testas matuoja žmogaus bendruosius protinius gebėjimus, kurie nusako, kaip jis sugeba mokytis naujų dalykų, įsisavina naują informaciją, kaip tiksliai ir greitai atlieka užduotis ir sprendžia sudėtingas problemas. Aukštas bendrųjų gebėjimų lygis taip pat koreliuoja su gebėjimais įveikti netikėtas situacijas, gebėjimu priimti sprendimus, padaryti išvadas ir remiantis detalėmis susidaryti bendrą problemos vaizdą. Šis testas ne tik nustato bendrųjų gebėjimų lygį, bet ir aprašo jį įvairiais aspektais: kalbiniu, aritmetiniu, loginiu ir erdviniu. Specialūs klausimynai buvo standartizuoti remiantis sėkmingų vadovų, atlikusių testus, rezultatais ir leidžia testų vartotojų rezultatus palyginti su vadovų rezultatais.

Susisiekti

Organizacijų tyrimai

Jau netrukus pasiūlysime Jums naują paslaugą – organizacijų tyrimus pagal Robert E. Quinn ir Kim S. Cameron kultūros tipologijos modelį.

Susisiekti

Personalo administravimas

Techninės užduotys sunaudoja daug laiko ir kitų resursų. Galime padėti juos taupyti, administruodami Jūsų esamų ar naujai rastų darbuotojų darbo santykius.

Pasirūpinsime visomis su darbuotojų administravimu susijusiomis užduotimis, tad Jūsų žmogiškųjų išteklių specialistai turės galimybę koncentruotis į aukštesnio lygio personalo valdymo užduotis.

Mes profesionaliai pasirūpinsime:

 • Dokumentų, susijusių su darbuotojo įdarbinimu, darbo sutarties pakeitimu bei atleidimu, administravimu;
 • Asmens bylos suformavimu;
 • Darbuotojų supažindinimu su Kliento darbo tvarkos dokumentais;
 • Įsakymų, susijusių su darbo santykiais, rengimu;
 • Dokumentų, susijusių su drausminėmis nuobaudomis, rengimu;
 • Periodinių privalomosios sveikatos patikrinimų kontrole;
 • Darbo grafikų bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimu;
 • Konsultacijų personalo administravimo klausimais teikimu;
 • Pranešimų Sodrai teikimu;
 • Komunikacija su Valstybine darbo inspekcija (esant poreikiui);
 • Reikiamų dokumentų pristatymu Klientui nurodytu adresu.
Susisiekti

Atraskite erdvę augti

Prisidedame prie verslų ir žmonių juose augimo

Naujienos ir tinklaraštis

Emplonet – 10 metų!

2022 metų sausį Emplonet mini 10 metų sukaktį. Šią dieną su…

Darbo pokalbiai per pandemiją: iššūkiai atrankų specialistams

Dovilė Toleikytė, Emplonet IT atrankų konsultantė  Jau…

6 patarimai efektyviai kandidatų paieškai Linkedin

Ieva Brukštutė, Emplonet personalo atrankų konsultatė…