Darbuotojų paieška ir atranka

biuras

Tinkamų darbuotojų paieška ir atranka yra labai svarbus procesas bet kurioje organizacijoje, nes jis daro didelę įtaką jos sėkmei ir veiklos rezultatams. Darbuotojų paieška ir atranka apima kvalifikuotų Kandidatų, turinčių reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties efektyviai atlikti darbą, pritraukimą, vertinimą ir įdarbinimą. Kad būtų užtikrinta geriausių Kandidatų atranka, reikalingas kruopštus profesionalų darbas ir vertinimas pagal pasaulyje pripažintas, mokslinį pagrindimą turinčias metodologijas.

Kaip vyksta darbuotojų paieška bei atranka ir ką reikėtų žinoti?

Siekiame geriausių rezultatų Jums, esame lankstūs ir dalijamės vertingomis žiniomis. Vykdydami talentų paiešką, pritraukimą ir vertinimą, atliksime iš daugelio žingsnių susidedantį procesą. Atrankos metu reguliariai informuosime apie jos eigą, teiksime įžvalgas apie rinką ir darbuotojų lūkesčius bei konsultuosime, kaip sustiprinti darbdavio vertės pasiūlymą.

Kandidatų pritraukimas

 • Išsamiai aptarsime Jūsų poreikius, atliksime darbo ir organizacinės kultūros analizę;
 • Sudarysime tinkamiausių talentų paieškos, pritraukimo ir vertinimo strategiją;
 • Aiškiai apsibrėšime susitarimus: nustatysime atrankos terminą ir minimalų pristatomų tinkamų Kandidatų skaičių;
 • Parengsime darbo skelbimus, atliksime jų sklaidą didžiausiuose darbo skelbimų portaluose ir socialinėje medijoje, užsiimsime aktyvių Kandidatų pritraukimu;
 • Ieškosime ir pritrauksime pasyvius Kandidatus, vykdysime „galvų medžioklę“.

CV rūšiavimas ir Kandidatų vertinimas

 • Įvertinsime gautus gyvenimo aprašymus (CV), atrinksime tinkamus Kandidatus ir su jais susisieksime;
 • Kandidatų kompetencijas vertinsime pusiau struktūruoto interviu metodu; Atliksime visų Jūsų pasirinktų Kandidatų asmeninių savybių, komandos vaidmenų ir vertybių vertinimą UNLOCK testu;
 • Pagal poreikį, papildomai atliksime holistinį Kandidatų vertinimą „Tripod“ testais.

Atrankos užbaigimas

 • Pristatysime Jums atrinktus tinkamiausius Kandidatus, įvardysime jų potencialą ir su jais susijusią riziką;
 • Suorganizuosime Jūsų susitikimus su atrinktais Kandidatais. Esant poreikiui, juose dalyvaus ir mūsų konsultantas;
 • Viso atrankos proceso metu palaikysime ryšį su Kandidatais, sieksime išlaikyti jų susidomėjimą pozicija. Laiku komunikuosime apie atrankos eigą, būsimus etapus. Padėsime sukoordinuoti užduočių atlikimą. Nepasirinktiems kandidatams suteiksime grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų tapti teigiamais įmonės ambasadoriais ateityje.
 • Klientui pageidaujant, kiekvieną savaitę siųsime ataskaitas apie atliktus darbus. Taip pat dalysimės įžvalgomis, kurios prisideda prie sklandesnio atrankos proceso ir greitesnio rezultato kūrimo.

UNLOCK ir „Tripod“ testai – išsamus Kandidatų potencialo pažinimas

UNLOCK ir „Tripod“ testai yra puikus būdas sužinoti daugiau apie Kandidatus ir jų tinkamumą užimti tam tikras pareigas. Kandidatui gali būti atliekamas „Unlock Personality“ testas, kuris leidžia geriau pažinti jo asmenybės bruožus, asmenybės tipą ir komandinius vaidmenis. Surinkti duomenys padeda formuoti darnias ir efektyviai veikiančias komandas, skatina sklandesnį susikalbėjimą tarpasmeniniu ir komandiniu lygmeniu. Taip pat informacija padeda tikslingai deleguoti užduotis, atskleisti ir įprasminti individualų žmogaus potencialą, įdarbinti jo stiprybes.

Esant poreikiui, taikome ir „Tripod“ psichologinius testus, kuriais nustatomos per laiką nekintančios žmogaus savybės, tarkim, Kandidato motyvacija, orientacija į rezultatus, komandinio darbo lygis, atsparumas stresui bei protiniai gebėjimai. Šie testai yra mokslininkų sukurti ir pasaulyje vertinami papildomi įrankiai, kurie leidžia išsiaiškinti, ar Kandidatas tikrai tinkamas darbo vietai.

Unlock“ asmeninių savybių testavimas yra įtrauktas į atrankos procesą ir Klientas už jį nėra papildomai apmokestinamas. Jeigu Klientui yra reikalingas papildomas vertinimas, pavyzdžiui, protinių gebėjimų pažinimas arba vadovaujančioms pozicijoms skirti vertinimai, pagal poreikį yra siūloma atskira paslauga – „Tripod“ psichologinis testas.

Įmonėms siūlome atlikti ir „UNLOCK Employee Experience“ tyrimą, kuris įvertina organizacijos mikroklimatą, darbuotojų pasitenkinimą darbu, įgalinimą, lojalumą organizacijai bei darbuotojų įvairovės ir įtraukties rodiklius. Testas padeda geriau suprasti darbuotojų patirtį organizacijoje, nustatyti, kodėl mažėja jų įsitraukimas ar didėja darbuotojų kaita. Tyrimu gautą informaciją galima panaudoti sklandesnei darbuotojų paieškai ir atrankai, pavyzdžiui pažinus stipriąsias įmonės puses, aktyviau apie jas komunikuoti išorėje.

Profesionaliai darbuotojų atrankai naudojami testai sumažina klaidingo pasirinkimo riziką ir leidžia įsitikinti, ar Kandidatas bus tinkamas tam tikrai darbo pozicijai.

tripod + unlock

Kodėl verta kreiptis į Emplonet komandą?

Darbuotojų paieška ir atranka – sudėtingas procesas, reikalaujantis kruopštaus planavimo, teisingo vertinimo, įgūdžių ir žinių. Būtent dėl to šį darbą rekomenduojama patikėti profesionalams. Emplonet komanda gali pasirūpinti:
 • Darbo skelbimu, atitinkančiu jūsų poreikius – užtikrinsime, kad reikalavimai ir pareigos būtų aiškiai apibrėžtos, paskelbtos taip, jog sudomintų tinkamus Kandidatus;
 • Talentų pritraukimu – surasime patyrusius, kvalifikuotus specialistus, pasitelkdami duomenų bazes, pažintis ir socialinius tinklus. Taip pat pritrauksime ir aktyviai darbo neieškančių kandidatų;
 • Kandidatų atranka ir vertinimu – siekiame, kad darbo pozicijai būtų atrinkti geriausi Kandidatai, todėl esant poreikiui pasitelkiame ir UNLOCK bei „Tripod“ testus, individualiai sukurtas praktines užduotis Kandidatams ir vertiname Kandidatų kompetencijas pusiau struktūruoto interviu metodu;
 • Pokalbių organizavimu – suorganizuosime Jūsų susitikimą su atrinktais Kandidatais;
 • Grįžtamojo ryšio suteikimu – pasirinktus ir nepasirinktus Kandidatus laiku informuosime apie atrankos eigą.
Susisiekime

Kokia garantija, kad jūsų investicija į Emplonet vykdomą darbuotojų paiešką ir atranką atsipirks?

Siekiame maksimalių rezultatų savo partneriams. Daugiau nei 80 % partnerių su mumis vysto ilgalaikį bendradarbiavimą, ir per 85 % įmonių yra daugiau nei patenkintos mūsų paslaugomis. 90 % mūsų atrinktų kandidatų tęsia darbą įmonėse po 3 mėnesių, o 92 % jų dirba įmonėse ilgiau nei 2 metus. Vykdydami atrankas, laikomės per veiklos dešimtmetį išgrynintų efektyviausių procesų:


 • Susitinkame su Klientu tikslingo, produktyvaus ir malonaus pokalbio. Jis padeda mums pažinti Kliento įmonę, o tai leidžia kuo įmanoma geriau įvykdyti naujų reikalingų darbuotojų atrankas.
 • Susitikimo metu išsiaiškiname, kokios būtų organizacijai reikalingo Kandidato vertybės, suderinamumas su esamu kolektyvu, asmeninės savybės, įgūdžiai ir patirtis, kurie leistų Kandidatui gerai atlikti Jums reikalingą darbą.
 • Priklausomai nuo personalo atrankos pobūdžio, parenkame Klientui tinkamiausią savo patirtimi Emplonet specialistą.
 • Iš anksto pateikiame prognozę, kada galima tikėtis informacijos apie Kandidatus. Paprastai atrankas įvykdome per mėnesį. Tačiau būna ir išskirtinių sėkmės istorijų.
 • Pagal išgrynintus Kliento poreikius, sukuriame patrauklų darbo skelbimą, pritaikydami jį tikslinei potencialių Kandidatų auditorijai, kad jo pasiekiamumas ir efektyvumas būtų kuo didesnis.
 • Parengtą darbo skelbimą išplatiname populiariausiuose darbo paieškos portaluose, profesiniuose bei socialiniuose tinkluose.
 • Užsiimsime pasyvių Kandidatų (angl. Passive Candidates) paieška ir pritraukimu profesiniuose, socialiniuose tinkluose. Pasyvūs Kandidatai – potencialūs darbuotojai, specialistai, kurie šiuo metu aktyviai darbo neieško, tačiau savo savybėmis ir patirtimi būtų labai naudingi Jūsų įmonei. Tokių Kandidatų ieškome pasitelkdami Google X-Ray paiešką, Boolean operacijas, naudodami tinkamiausius paieškos raktažodžius.
 • Visos personalo atrankos metu palaikome su Klientu ryšį, reguliariai teikiame informaciją apie atrankos eigą. Padedame derinant susitikimų laiką su  Kandidatu, patariame, ką daryti, kad Kandidatas galėtų kuo greičiau prisijungti prie kompanijos kolektyvo.
 • Teikiame atrankos ataskaitas, kurios leis Jums įvertinti galimų Kandi-datų susidomėjimą darbo pasiūlymu, Jūsų įmonės įvaizdį tarp galimų Kandidatų, jų požiūrį į siūlomą darbo pobūdį ir panašiai. Atrankai užtrukus arba esant mažam Kandidatų susidomėjimui, iš gautos statistikos parengsime išvadas ir pateiksime rekomendacijas, ką galėtumėte pakeisti darbo pasiūlyme.
 • Kalbamės su potencialiais Kandidatais ir atliekame struktūruotus interviu su jais. Įvertiname Kandidatų kompetencijas, kurios apima ne tik įgūdžius, bet ir nuostatas, vertybes – visa tai, kas darbuotojui leistų Klientui reikalingą darbą atlikti gerai. Interviu metu, naudojantis hipotetinio elgesio ir situaciniais klausimais, prognozuojame, kaip Kandidatas elgtųsi darbinėje aplinkoje.
 • Potencialius Kandidatus įvertiname pasitelkdami standartizuotus psichologinius testus, praktines užduotis.
 • Klientui patogiausia forma pateikiame išsamią informaciją apie tinkamus Kandidatus. Kandidatų aprašuose būna informacija, ką parodė Kandidato atlikti psichologiniai testai, praktinės užduotys, taip pat yra galimybė palyginti Kandidatų rezultatus. Aprašuose atskleidžiamos ir kandidatų stipriosios savybės bei rizika.
 • Klientui pageidaujant, o Kandidatui sutinkant, surenkame Kandidato rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
 • Klientui sutikus, bendradarbiaujame su juo tolesniuose atrankos etapuose. Emplonet HR specialistas galės dalyvauti Kliento rengiamuose interviu su Kandidatais.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kur mus rasti?

Jeigu domina darbuotojų paieškos ir atrankos paslauga – kreipkitės! Mielai suteiksime daugiau informacijos ir patarsime, kokie sprendimai yra geriausi Jums. Galime pasimatyti mūsų padaliniuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje arba virtualiai, o paslaugas teikiame visoje Lietuvoje bei Baltijos šalyse.

Kokie darbuotojų paieškos proceso terminai?

Pirmuosius Kandidatus vidutiniškai pristatome per 1-ą, 1,5-os* atrankos savaitės. Aukštos kvalifikacijos specialistų vidutinė paieškos ir atrankos trukmė iki atrinkto kandidato kvietimo prisijungti – 1,5-2 mėn.*, IT srities specialistų – 2-3 mėn.*, įvairių grandžių vadovų – 2 mėn.*

*pateikiami vidurkiai gali skirtis priklausomai nuo projekto sudėtingumo

Kokia darbuotojų paieškos paslaugos kaina?

Paslaugų paketą siūlome pagal individualius Kliento poreikius, parenkame konkrečiai įmonės atrankai tinkamiausias priemones ir metodus. Dėl tinkamiausių sprendimų ir geriausios paslaugų kainos susisiekite tiesiogiai su Emplonet konsultantais.
Susisiekime

Kitos paslaugos:

IT darbuotojų paieška Vadovų paieška

Specialistų atranka