TRIPOD testai

TRIPOD testai – tai asmeninių savybių, protinių gebėjimų, vadovo testai, kuriuos parenkame pagal poreikį konkrečiai atrankai. Mūsų specialistai turi sertifikatus, leidžiančius kvalifikuotai atlikti darbuotojų ir vadovų kompetencijų vertinimą TRIPOD testų skalėmis.

Asmenybės testai padeda surinkti reikiamų žinių apie jų asmenines savybes ir gebėjimus. Tai svarbu, nes per darbo pokalbius darbuotojų vertinimas būna neišsamus, jį veikia subjektyvus veiksniai. Psichologinis testavimas leidžia susidaryti objektyvų, apibendrintą Kandidato gebėjimų ir savybių vaizdą, taip pat palyginti tarpusavyje Kandidatų rezultatus, kad būtų įmanoma priimti geriausią sprendimą.

1. Parinksime tikslingus testus.

Atrankoje naudosimus testus parinksime išsiaiškinę Jūsų poreikius ir reikalavimus Kandidatui.

2. Organizuosime testų atlikimą.

Asmenybės psichologinius testus Kandidatai gali atlikti nebūdami „Emplonet“ padalinyje – atsiunčiame jiems reikiamą internetinę nuorodą. Kognityviniai testai atliekami „Emplonet“ padaliniuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

3. Pasidalinsime informacija.

Remdamiesi testų rezultatais ir su Jumis aptartais reikalavimais Kandidatui, pateiksime Jums informaciją apie Kandidatus, jų tinkamumą siūlomai darbo pozicijai, padėsime palyginti kelių skirtingų kandidatų rezultatus. Remiantis jais, prognozuosime žmogaus elgesį darbinėje aplinkoje. Taip pat numatysime, kas Kandidatui būtų svarbu: kaip būtų galima jį skatinti, ugdyti, kokį karjeros kelią galima būtų pasiūlyti. Kandidatams taip pat pateiksime jų atliktų testų rezultatus.

TRIPOD darbuotojų ir vadovų testai
Asmeninių savybių klausimynas

(NEO-TRI/2) padeda įvertinti asmenines savybes, paremtas penkiomis didžiosiomis asmenybės dimensijomis. Šis testas matuoja emocinį stabilumą, ekstravertiškumą, sutariamumą, sąmoningumą ir atvirumą patirčiai.

Asmenybės savybių bei protinių gebėjimų testai vadovams

(MPI) matuoja itin svarbius asmenybės vadovaujančiose pozicijose bruožus: emocinį stabilumą, bendrąjį aktyvumą, orientaciją į santykius, orientaciją į rezultatą ir bendrą jautrumą. Klausimynas taip pat leidžia įvertinti ir daugiau asmenybės savybių, tiesiogiai darančių įtaką vadovavimo efektyvumui: savikontrolę, atsparumą stresui, iniciatyvumą, lyderystę, nuomonės savarankiškumą, darbą komandoje, organizuotumą, orientaciją į pasiekimus, racionalumą, gebėjimą prisitaikyti.

Protinių gebėjimų testas

(VVS/3) matuoja žmogaus bendruosius gebėjimus, kurie nusako, kaip žmogus sugeba mokytis naujų dalykų, kaip tiksliai ir greitai sprendžia užduotis, kaip tiksliai perteikia savo mintis klausytojams. Šis testas ne tik nustato bendrųjų protinių gebėjimų lygį, bet ir aprašo jį gebėjimų aspektais: kalbiniu gebėjimu, aritmetiniu gebėjimu, erdviniu gebėjimu.

Vaizdinės informacijos suvokimo greičio ir tikslumo testas

(VKT) matuoja specifinę protinių gebėjimų dalį, apibūdinančią analitinius žmogaus gebėjimus – asmens greitį ir tikslumą, kuriuo jis apdoroja vaizdinius simbolius ir skaitinę informaciją. Ši savybė sudaro prielaidas sėkmingam darbui, reikalaujančiam greito ir tikslaus žodinės ir skaitmeninės informacijos panaudojimo.

Erdvinių gebėjimų testas

(RVS) matuoja dalį protinių gebėjimų, kurie nulemia sugebėjimą efektyviai suvokti ir vizualizuoti erdvinius ryšius. Erdviniai gebėjimai apibūdina vaizdinį
mąstymą bei sugebėjimą organizuoti ir analizuoti sudėtingą informaciją. Tyrimai rodo, kad aukšti erdviniai gebėjimai patikimai prognozuoja sėkmingą darbo atlikimą STEM profesijose (mokslo, technologijų, inžinierių, matematikos), reikalaujančiose aukšto lygio abstraktaus mąstymo.

Vadovo protinių gebėjimų testas

(MMAS) matuoja žmogaus bendruosius protinius gebėjimus, kurie nusako, kaip jis sugeba mokytis naujų dalykų, įsisavina naują informaciją, kaip tiksliai ir greitai atlieka užduotis ir sprendžia sudėtingas problemas. Aukštas bendrųjų gebėjimų lygis taip pat koreliuoja su gebėjimais įveikti netikėtas situacijas, gebėjimu priimti sprendimus, padaryti išvadas ir remiantis detalėmis susidaryti bendrą problemos vaizdą. Šis testas ne tik nustato bendrųjų gebėjimų lygį, bet ir aprašo jį įvairiais aspektais: kalbiniu, aritmetiniu, loginiu ir erdviniu.