unlock 360 tyrimas

360 laipsnių tyrimas („UNLOCK Panoramic 360“)

360 tyrimas – vertinimo metodas, kurį taikant yra gaunamas grįžtamasis ryšys apie žmogų ir jo veiklą iš jo paties, jo vadovų, kolegų ar net klientų, užsakovų. Šio tyrimo tikslas – pateikti išsamų ir visapusišką asmens įvertinimą, kuris gali padėti nustatyti jo stipriąsias puses bei sritis, kurios dar gali būti tobulinamos. Mūsų komanda profesionaliai atliks „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimą (jį išbandyti nemokamai galite čia: https://unlocktest.com/lt/testas-panoramic-360) ir pasidalys vertingomis žiniomis, kurios leis pasiekti geriausių rezultatų.

Kada yra naudingas „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimas?

„UNLOCK Panoramic 360“ tyrimas gali būti naudingas situacijose, kai reikia išsamiai ir visapusiškai įvertinti vadovą ar specialistą ir jo veiklą. Keletas pavyzdžių:

  • Veiklos valdymas. „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimo metu išklausyta darbuotojų nuomonė ar išaiškintos sritys, kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio, leidžia nusistatyti aiškius tikslus.
  • Darbuotojų ugdymas. „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimas gali būti gera priemonė darbuotojų stipriosiom ir sužinoti ir į tobulėjimą orientuotam tikslingam grįžtamajam ryšiui pateikti. Tokiu atveju gauta informacija yra naudojama kuriant asmeninį tobulėjimo planą.
  • Komandos formavimas. Norint pagerinti bendradarbiavimą komandoje ir sustiprinti jos ryšį, taip pat rekomenduojama pasinaudoti „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimu. Juo yra įvertinama komandos dinamika ir nustatomos tobulintinos sritys.

„UNLOCK Panoramic 360“ tyrimas yra naudinga priemonė visiems vadovams ir organizacijoms, siekiančioms pagerinti veiklos rezultatus, ugdyti darbuotojus tinkama linkme ir tarp jų atrasti potencialius lyderius.

Susisiekime

Kaip atliekamas „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimas?

Šis tyrimas įprastai yra vykdomas atliekant šiuos žingsnius:
  • Atsakingų asmenų atranka. Pirmiausia yra paskiriamas darbuotojas, kuris organizuos bei administruos projektą, taip pat numatomi asmenys, kurie teiks grįžtamąjį ryšį. Tai gali būti vadovai, personalo vadovai, kolegos, darbuotojai, priklausomai nuo įmonės struktūros, vertinamo asmens vaidmens ir atsakomybių.
  • Supažindinimas su procesu. Pasirūpinama, kad asmenys, organizuosiantys vertinimą bei teiksiantys grįžtamąjį ryšį, būtų supažindinti su proceso eiga, jo tikslu, grįžtamojo ryšio teikimo gairėmis. Klientui platformoje sukuriama jo paskyra, apmokoma administravimo principų.
  • Atsiliepimų rinkimas. Atsiliepimai yra renkami anonimiškai, atsakant į tam tikrus klausimus, susijusius su asmens veiklos aspektais. Tyrime dalyvaujantiems asmenims el.paštu siunčiama nuoroda su kvietimu užpildyti apklausą. Tyrimas matuoja: 6 asmenybės faktorius (bendradarbiavimas, idėjos, organizacija, ekstraversija, emocijos, vertybės), 24 asmenybės bruožus (socialinė drąsa, lankstumas, ambicingumas, smalsumas, taktiškumas, entuziazmas ir kt.), 5-ias pagrindines vadybines kompetencijas (lyderiavimas organizacijoje, asmeninė lyderystė, žmonių veiklos valdymas, komunikacija ir komandinis darbas), 15 vadybinių sub-kompetencijų (krizinių situacijų valdymas, grįžtamojo ryšio įgūdžiai, motyvavimas, iniciatyvumas, konfliktų valdymas ir kt.).
  • Duomenų analizė. Surinkus informaciją sistema automatiškai analizuoja ir generuoja ataskaitas, kurias Klientas gali matyti prisijungęs prie savo paskyros platformoje. Kilus klausimų, mūsų specialistai padeda išanalizuoti surinktus duomenis.
  • Grįžtamojo ryšio pateikimas. Pateikiamos individualios ir komandinės ataskaitos, rezultatams aptarti gali būti organizuojamos grupinės grįžtamojo ryšio sesijos.
  • Veiksmų planavimas. Ataskaita ir grįžtamojo ryšio sesija tirtam asmeniui tampa puikia erdve geriau pažinti save ir tai, kaip jį mato komanda. Savarankiškai ar padedant mūsų specialistams tirtas asmuo gali išsikelti asmeninius tobulėjimo tikslus, didinti sąmoningumą, geriau suprasti vadybinių kompetencijų vertinimą ir kryptis elgsenos pokyčiams.

Be galo svarbu užtikrinti, kad tyrimas būtų atliekamas tinkamai ir veiksmingai. Grįžtamasis ryšys turi būti konstruktyvus ir orientuotas į asmens augimą, o pats procesas privalo būti sąžiningas ir nešališkas. Tyrimo tikslas yra sukurti saugią erdvę sąmoningumui augti ir asmeniškai tobulėti, todėl labai svarbu užtikrinti abipusiu pasitikėjimu grįstą kultūrą, kad grįžtamasis ryšys netaptų demotyvuojančia kritika.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ką parodo „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimas?

„UNLOCK Panoramic 360“ grįžtamojo ryšio programa suteikia galimybę pažvelgti į darbuotojo elgseną vadovų, kolegų ir pavaldinių akimis. Tokiu būdu yra tobulėjama, o vėliau nusistatomi aiškūs tikslai.

Kaip dažnai patartina atlikti „UNLOCK Panoramic 360“ tyrimą?

Tai, kaip dažnai reikėtų atlikti tyrimą, priklauso nuo organizacijos poreikių ir asmens vaidmens, jo atsakomybių. Tyrimą galima atlikti kas pusmetį, vienerius metus, atsižvelgiant į organizacijos veiklą. Tyrimas ypač rekomenduojamas tais atvejais, kai norisi žinoti darbuotojo stipriąsias ir silpnąsias savybes ar kai organizacijoje įvyksta reikšmingi pokyčiai, pavyzdžiui, keičiasi vadovas ar komandos sąstatas.

Susisiekime

Atraskite erdvę augti

Prisidedame prie verslų ir žmonių juose augimo