Vadovų kompetencijų vertinimas

Norint sėkmingai dirbti ir siekti organizacijos tikslų, vadovams būtinos įvairios kompetencijos, padedančios susidoroti su iššūkiais. Vadovų kompetencijų ir potencialo vertinimas – tai patikrintas būdas įvertinti asmens įgūdžius, elgesį, vertybes, žinias ir perspektyvą, reikalingą organizacijos sėkmei.

Vertinant esamų vadovų ir kandidatų potencialą nereikia aklai spėlioti, ar asmuo gali vadovauti komandai, valdyti projektus ir pan. Kompetencijų vertinimo testai gali būti naudojami tiek prieš priimant į darbą, tiek prieš paaukštinant esamose pareigose. Tai efektyvi priemonė samdyti ir ugdyti lyderius.

Emplonet vadovų kompetencijų vertinimą sudaro:

  • pusiau struktūruotas interviu;
  • asmenybės ir protinių gebėjimų testai, skirti vadovams;
  • rekomendacijų tikrinimas.

Jei norite dar labiau sumažinti rizikas pasamdyti nekompetentingą vadovą ir gauti išsamią bei įvairialypę informaciją apie asmenį, galime pasiūlyti asmeninių savybių ir protinių gebėjimų vertinimą standartizuotais, validžiais ir patikimais „Tripod“ testais.

TRIPOD psichologiniai testai

„Tripod“ psichologiniai testai – objektyvūs standartizuoti metodai, leidžiantys išmatuoti žmogaus pamatines ir nekintančias savybes, reikšmingas profesinėje veikloje. Vadovų kompetencijų vertinimo testas gali padėti nustatyti potencialą, tobulėjimo galimybes, gebėjimus vadovauti ir augti kartu su komanda.

  • Asmeninių savybių klausimynas NEO-TRI/2 – vertina savybes, paremtas penkiomis didžiosiomis asmenybės dimensijomis: emociniu stabilumu, ektravertiškumu, sutariamumu, sąmoningumu, atvirumu patirčiai.
  • Vadovo asmenybės inventorius MPI – parodo tam tikras savybes, kurios žmogų išskiria iš bendrosios populiacijos ir matuoja itin svarbius vadovaujamą poziciją užimančio asmens bruožus.
  • Vaizdinės informacijos suvokimo, greičio ir tikslumo testas VKT – matuoja specifinę protinių gebėjimų dalį, apibūdinančią analitinius asmens gebėjimus, kuriuos sudaro: individualus greitis ir tikslumas – juo apdorojami vaizdiniai simboliai ir skaitmeninė informacija.
  • Erdvinių gebėjimų testas RVS – matuoja protinius gebėjimus, kurie nulemia gebėjimą efektyviai suvokti ir vizualizuoti erdvinius ryšius – vaizdinį mąstymą, sugebėjimą organizuoti ir analizuoti sudėtingą informaciją ir pan.
  • Vadovo protinių gebėjimų testas MMAS – matuoja vadovų bendruosius protinius gebėjimus, nusakančius, kaip lengvai ir greitai asmuo sugeba mokytis naujų dalykų, įsisavina naują informaciją, kaip tiksliai ir greitai atlieka užduotis, sprendžia sudėtingas problemas, perteikia savo mintis klausytojams ir kt.
  • Protinių gabumų skalė VVS/7 – padeda įvertinti kognityvinius asmens gebėjimus, kalbos ir mąstymo įgūdžius, tai, kaip žmogus moka dirbti su skaičiais, vertina asmens loginį mąstymą ir t. t.
Susisiekime