Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Patenkintas ir įsitraukęs darbuotojas – kiekvieno sėkmingo verslo varomoji jėga. Tačiau ką konkrečiai organizacijos daro, kad užmegztų tvirtus ryšius su savo darbuotojais? Ar teikia pirmenybę jų gerai savijautai darbe? Suprasti darbuotojų poreikius, rūpesčius ir siekius Jums gali padėti darbuotojų pasitenkinimo tyrimas („UNLOCK Employee Experience“ tyrimas). Užduodami darbuotojams tinkamus klausimus, galite įgyti vertingų įžvalgų apie įvairius darbo aplinkos aspektus, įskaitant darbo vietos kultūrą, bendravimą, karjeros plėtrą ir kt. „UNLOCK Employee Experience“ tyrimo klausimai kruopščiai parengti, kad padėtų labiau įsigilinti į esminius elementus, prisidedančius prie teigiamos ir visavertės Jūsų personalo darbo patirties kūrimo.

„UNLOCK Employee Experience“ tyrimas

Emplonet komandos atliekamas „UNLOCK Employee Experience“ tyrimas padeda darbuotojų akimis įvertinti pasitenkinimą darbu, bendrą organizacijos mikroklimatą, lojalumą organizacijai ir kitus kriterijus. Įprastai darbuotojų pasitenkinimo darbu testus naudoja:

 • organizacijų vadovai;
 • personalo vadovai.

Pagrindinės sritys, kuriose naudojami „UNLOCK Employee Experience“ testai:

 • organizacijos situacijai įvertinti;
 • darbuotojų kaitai mažinti;
 • organizacinių pokyčiams planuoti;
 • darbdavio įvaizdžiui stiprinti.

„UNLOCK Employee Experience“ tyrimas – itin lankstus įrankis, nes galima:

 • pasirinkti tyrimo apimtį;
 • pasirinkti matuojamas sritis;
 • įtraukti papildomus, organizacijai aktualius specifinius klausimus.

Remiantis šia metodika galima išmatuoti:

 • darbuotojų pasitenkinimą darbu – šis kriterijus apima atlygį, darbo prasmę, gaunamas užduotis, vidinę motyvaciją, pusiausvyrą tarp darbo ir laisvalaikio, kompetencijų vertinimą;
 • darbuotojų pasitenkinimą papildomomis naudomis – šį kriterijų sudaro įmonės šventės, darbo užmokesčio priedai, papildomas sveikatos draudimas ir kt.;
 • darbuotojų įgalinimą organizacijoje – ši dalis susideda iš tobulėjimo ir karjeros galimybių, tiesioginio vadovavimo, iškeltų tikslų, lyderystės, aiškiai apibrėžtų atsakomybės ribų, komandinio darbo ir komunikacijos efektyvumo, organizacijos inovatyvumo;
 • darbuotojų pasitenkinimą nuotoliniu ir hibridiniu darbu, kurį sudaro darbo sąlygos, komunikacija, efektyvumas;
 • darbuotojų psichologinio saugumo jausmą ir mikroklimatą – tai santykiai tarp bendradarbių ir tiesioginių vadovų, darbuotojų sergamumas ir kaita, darbo drausmės normos, kiti aspektai;
 • darbuotojų lojalumą organizacijai ir eNPS – šis kriterijus padeda organizacijai išlaikyti esamus geriausius darbuotojus, pritraukti stipriausių kandidatų dėmesį ir tapti tokia vieta, kurioje žmonės norėtų dirbti;
 • organizacijos įvairovę ir įtrauktį – šis kriterijus padeda įvertinti, ar organizacija geba sukurti aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi laukiamas ir galėtų klestėti.

Kuo darbuotojų pasitenkinimo tyrimas naudingas Jūsų organizacijai

Darbuotojų pasitenkinimo tyrimai turi daugybę privalumų, kurių pagrindiniai yra:

 • problemų nustatymas – tyrimas padeda tiksliai nustatyti konkrečias problemas (bendravimas, su darbu susijęs stresas), galinčias turėti įtakos darbuotojų motyvacijai;
 • darbuotojų moralės kėlimas – darbuotojai jaučiasi išgirsti ir vertinami, tai gali pakelti nuotaiką, norą tobulėti, augti ir pan.;
 • inovacijos – atlikta apklausa gali pateikti naujų idėjų ir sprendimų iš darbuotojų. Šis grįžtamasis ryšys leidžia tobulinti organizacijos veiklos procesą, kurti naujas strategijas;
 • kokybiškesnis bendravimas – aiški ir atvira komunikacija svarbi bet kuriai organizacijai. Darbuotojų pasitenkinimo tyrimai gali padėti atrasti sritis, kuriose reikia stiprinti bendravimą, komandinį darbą ir bendradarbiavimą;
 • duomenimis pagrįstas sprendimų priėmimas – apklausos suteikia duomenų, kuriuos vadovai gali naudoti priimdami argumentuotus sprendimus. Užuot pasikliaudamos nuojauta, organizacijos savo strategijas gali pagrįsti konkrečiais atsiliepimais;
 • konfliktų sprendimas – apklausos atsakymai gali atskleisti įtampos šaltinius ir padėti personalui bei vadovybei aktyviai spręsti šias problemas;
 • konkurencinis pranašumas – darbuotojų pasitenkinimui pirmenybę teikiančios organizacijos įgyja konkurencinį pranašumą. Laimingi darbuotojai tampa prekės ženklo ambasadoriais, pritraukiančiais geriausius talentus ir stiprinančiais įmonės reputaciją.
Susisiekime