Darbo pokalbio tikslas – įvertinti atitiktį tarp įmonės, siūlomos darbo pozicijos ir kandidato. Kiekvienai įmonei būdinga tam tikra kultūra, vertybės, darbo principai. Taip pat kiekvienai pozicijai ir jai keliamiems tikslams įgyvendinti reikalingos tam tikros žinios, įgūdžiai, asmeninės savybės. Kandidatai savo ruožtu pasižymi jiems būdingais, priimtinais darbo principais, vertybių sistema, turi sukaupę (arba stokoja) konkrečių žinių ir įgūdžių, kuria ateities planus, puoselėja profesinius lūkesčius. Tad kandidatui ir darbą siūlančiai įmonei svarbu kartu įsivertinti, kiek visa tai dera tarpusavyje.

Dalyvaujant interviu svarbu laikytis tinkamos pozicijos: pokalbis yra lygiavertė diskusija, kurios metu renkasi ir sprendimą priima abi šalys. Tad siekite ne tik profesionaliai atskleisti savo patirtis, kompetencijas, motyvaciją, bet ir aktyviai domėkitės įmone, jos kultūra, darbo pobūdžiu, keliamais tikslais bei gautą informaciją analizuokite per asmeninių lūkesčių ir galimybių prizmę.

Ko tikėtis iš darbo pokalbio?

Darbo pokalbiai būna labai įvairūs, skirtingos struktūros ir turinio. Tai, kaip vyks darbo pokalbis, dažniausiai priklauso nuo pageidaujamos užimti pozicijos, pareigų sudėtingumo, sprendimą priimančių asmenų skaičiaus, jų lūkesčių kandidatams, požiūrio į atrankos procesą ir turimų žinių, kaip vesti efektyvius darbo pokalbius. Vienuose pokalbiuose gali būti labiau orientuojamasi į konkrečias kandidatų patirtis, žinias, įgūdžius, kituose – į asmenybę, kandidato požiūrį, vertybių sistemą, potencialą greitai mokytis. Apie tai, kokios darbuotojų savybės dabar yra labiausiai geidžiamos, galite paskaityti ankstesniame mūsų straipsnyje.

Pastebime, jog įmonėms paprastai yra būdingas kompleksiškas kandidatų vertinimo procesas. Jis prasideda nuo kandidato socialinio tinklo „Linkedin“ paskyros, gyvenimo aprašymo analizės. Vėliau yra kalbamasi telefonu ar tariamasi susirašant „Linkedin“ platformoje. Tuomet paprastai įvyksta keli gyvi arba „online“ susitikimai, kandidatui paskiriama atlikti užduotis, testus.

Vieno teisingo būdo, kaip turėtų būti vedami darbo pokalbiai – nėra. Iš tiesų per juos galima tikėtis visko: nuo lengvos diskusijos prie puodelio kavos iki provokuojančių klausimų iš galios poziciją demonstruojančio samdančiojo vadovo lūpų. Įprastai vidiniai organizacijų personalo specialistai ar atrankų agentūrų konsultantai, kurie koordinuoja procesą, noriai suteikia informacijos ne tik apie atrankos eigą, terminus, bet ir ko reikėtų tikėtis iš būsimų susitikimų, koks bus pokalbių turinys ar specifika. Tad drąsiai jų teiraukitės!

Efektyvaus darbo pokalbio gairės

Pokalbius vedant profesionaliai ir siekiant didžiausio objektyvumo, vertinant kandidatus taikomi pusiau struktūruoti arba struktūruoti interviu. Darbo pokalbiai būna itin efektyvūs, kai jų metu užduodami elgesio klausimai numatytoms kompetencijoms įvertinti – naudojama STAR metodika.

Kompetencija – tai sugebėjimas vykdyti tam tikrą veiklą remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, asmens savybių, vertybinių nuostatų visuma. Pagrindinis kompetencijų vertinimo vienetas yra matomas elgesys. Tik iš matomo elgesio galime spręsti ir prognozuoti (ne)sėkmingą tam tikros veiklos atlikimą konkrečios organizacinės kultūros kontekste. Taigi interviu metu turėtumėte tikėtis sulaukti tokio tipo klausimų. Tai reiškia, jog naudinga pasiruošti bei išmokti save pristatyti naudojant STAR metodiką (per elgesį konkrečiose, potencialiam darbdaviui aktualiose, situacijose).

Elgesio klausimų formulavimo pagrindinė taisyklė, arba STAR metodikos principas yra toks:

S (situation): prašoma prisiminti ir nupasakoti konkrečią darbinę situaciją;

T (task): prašoma įvardyti, kokios užduotys, tikslai buvo keliami, ką reikėjo padaryti, kad situacija išsispręstų;

A (action): prašoma įvardyti, ką konkrečiai asmuo darė toje situacijoje (rekomenduojama patikslinti ir aplinkybes, ar organizacijos aplinka buvo palaikanti (įmonės augimas, palaikantys kolegos ir pan.), ar apsunkinanti (krizė, vadovų palaikymo nebuvimas, riboti resursai, kt.). Svarbu akcentuoti asmens individualų elgesį, vengti pasakojimo naudojant įvardį „mes“);

R (result): prašoma įvardyti, ką pavyko padaryti, pasiekti, kokią vertę sukurti, koks buvo tos situacijos galutinis rezultatas.

Ši metodika leis argumentuotai atsakyti į įvairaus tipo, formuluotės ar tematikos klausimus.

Daugiau informacijos apie darbuotojų paiešką bei atranką rasite čia:

Darbuotojų paieška ir atranka

Patarimai dalyvaujantiems darbo pokalbyje

Dalyvaujant darbo pokalbiuose bei norint tinkamai atskleisti savo kompetencijas, rekomenduojame laikytis dar kelių bendrų principų.

Visų pirma, dar prieš pokalbį rekomenduojame apsvarstyti, o geriausia – susirašyti turimų kompetencijų sąrašą bei kiekvieną jų pagrįsti naudojant STAR metodiką. Kiekvieną savo prisimintą kompetenciją iliustruokite bent keliomis situacijomis, kurios vyko skirtingu metu, skirtingose darbovietėse. Tai leis daryti prielaidą dėl turimos kompetencijos tvarumo. Pavyzdžiui, jeigu manote, kad esate orientuotas į rezultatą, atkaklus, prisiminkite situacijas, kurių metu siekiant tikslo susidūrėte su nenumatytais sunkumais. Kokios tai buvo situacijos, kokias užduotis reikėjo atlikti, kokių veiksmų ėmėtės, koks buvo jų rezultatas? Arba prisiminkite situacijas, kuriose tik dėl Jūsų atkaklumo buvo įgyvendintas projektas ar užduotis, kurios kitiems kolegoms įgyvendinti nepavyko.

Be to, gerai išsistudijuokite darbo skelbimą, internete apie įmonę pateikiamą ir kitą viešai prieinamą informaciją. Trumpai aptarkite kandidatams keliamus reikalavimus telefoninio pokalbio metu. Taip sužinosite apie potencialioje darbovietėje vertinamas kompetencijas ir žinosite, kurias iš turimų verčiau akcentuoti interviu metu.

Išanalizavę informaciją apie įmonę, pasiruoškite su ja ir siūloma darbo pozicija susijusių klausimų. Pokalbio metu rodykite aiškų susidomėjimą ne tik pareigomis, bet ir jus kalbinančiu (-iais) asmeniu (-mis), jo (jų) vaidmeniu ar profesine kelione organizacijoje, jo (jų) asmenine nuomone apie sėkmingam darbui reikalingas savybes ir panašiai.

Vykstant darbo pokalbiui, rekomenduojame nelaukti klausimų, o aktyviai ir užtikrintai analizuoti savo patirtis, elgesį, pasiekimus, asmenines savybes per darbdaviui aktualią prizmę, grindžiant realiomis darbinėmis situacijomis bei elgesiu jose, naudojant STAR metodą.

Prisiminkite, kad pokalbiuose nėra teisingų ar klaidingų atsakymų. Svarbu suprasti, kaip Jūs iš tiesų elgiatės konkrečiose situacijose. Jei pateikti atsakymai neatlieps kitos šalies lūkesčių, greičiausiai pozicija Jums nėra itin tinkama ir joje gerai nesijaustumėte.

Nors yra itin svarbu nepalikti abejonių dėl Jūsų motyvacijos, tiek pat svarbu netapti desperatišku įrodinėjant savo tinkamumą darbo vietai.

Ir dar vienas patarimas: kad ir kokia sudėtinga, nesėkminga diena buvo, palikite blogą nuotaiką nuošalyje, darbo pokalbiui sukaupkite visą turimą entuziazmą, energiją ir pozityvumą.

Planuojate karjeros pokyčius? Susisiekime! Individualios karjeros konsultacijos metu atsakysime į visus rūpimus klausimus, pateiksime darbo pasiūlymų. Daugiau informacijos rasite:

Karjeros konsultacijos