2022 metų sausį Emplonet mini 10 metų sukaktį.

Šią dieną su pasididžiavimu žvelgiame į nueitą kelią: nuolat telkėme dėmesį į procesų tobulinimą, paslaugų kokybės gerinimą, vykdėme darbo rinkos tyrimus, stiprinome ekspertinę komunikaciją. Pastarieji metai leido dar labiau išgryninti Emplonet veiklą – įmonė susikoncentravo į personalo valdymo paslaugas, susijusias su visų grandžių vadovų, aukštos bei vidutinės kvalifikacijos specialistų paieškomis bei atrankomis. Inžinerines ir technines pozicijas pramonės sektoriuje perleidus GoDoJob, tapome itin stipria išvien dirbančių specialistų grupe.

Emplonet dešimtmetis – labai trumpai:

  • Emplonet įsteigta 2012 metų sausį.
  • 2017 metų lapkričio 18 d. įmonei vadovauti pradėjo Virginija Šležaitė. Sutelktas įmonės dėmesys ir pastangos į procesų tobulinimą, Klientų kelionės etapų gryninimą ir paslaugų kokybės gerinimą, pradėti vykdyti rinkos tyrimai, sustiprinta ekspertinė komunikacija.
  • 2021 m. V. Šležaitė tapo Emplonet savininke. Aktyviai stiprinant verslo modelį, išgrynintas poreikis specializuoti Klientams teikiamas paslaugas, jas telkiant skirtingose įmonėse įmonių grupės principu.
  • 2021 metų rudenį, galutinai išgryninus Emplonet paslaugų portfelį, dalyje paslaugų specializuojasi įmonė Emploera, kuri veikia kaip prekinis ženklas GoDoJob. Nuo šio laiko Emplonet koncentruojasi į personalo valdymo paslaugas, susijusias su visų grandžių vadovų, aukštos bei vidutinės kvalifikacijos specialistų paieškomis bei atrankomis. GoDoJob vykdo darbuotojų atranką į inžinerines ir technines pozicijas pramonės sektoriuje.
  • Emplonet vadove tapo įmonės Vilniaus padalinį kelerius metus auginusi Violeta Jakutė. V. Šležaitė tapo GoDoJob vadove.
  • Tvariai augant vykdomų IT atrankų projektų skaičiui, Emplonet įsteigas IT atrankų padalinys, kurio vadove tapo Ieva Kiliuvienė.
  • 2021 m. pabaigoje Klientų patogumui atnaujinta interneto svetainė https://emplonet.lt/

Mes nuolat augame ir keičiamės, bet kai kurie dalykai Emplonet nesikeis niekada. Tai mūsų vertybės, kuriomis vadovaujamės: pagarba Klientui, pagarba Kandidatui, pagarba darbuotojui.

Ateinančiais metais planuojame dar daugiau naudingų tyrimų, straipsnių, ir kaip visada – maksimalias pastangas padedant augti verslams ir žmonėms.