Personalo vadybą galima skirtyti į dvi dedamąsias: personalo formavimą, dar kitaip vadinamą personalo organizavimu, ir personalo valdymą. Žmogiškųjų išteklių darbuotojai gana dažnai susiduria su tuo, kad šios sąvokos laikomos sinonimais, tačiau iš tiesų taip nėra.

Taigi, kas įeina į personalo organizavimo procesą?

Personalo formavimas – tai žmogiškųjų išteklių skyriaus atliekamų funkcijų visuma:

  • Personalo planavimas;
  • Darbų analizė;
  • Darbuotojų paieška;
  • Darbuotojų samda;
  • Darbuotojų adaptavimas;
  • Darbuotojų atleidimas;
  • Personalo ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas.

Personalo formavimo procesas yra gana formalizuotas ir daugiau sietinas su darbo teisės normomis ir įvairiomis administracinėmis funkcijomis. Literatūroje išskiriami tokie apibrėžimai, kurie leidžia aiškiau atskirti sąvokas „personalo organizavimas“ ir „personalo valdymas“. Kitame įraše pristatysime, kas priklauso personalo valdymo funkcijoms.