Personalo valdymas – aukšto lygio vadybos funkcija. Praėjusiame įraše jau rašėme, kad personalo vadybą galima skirtyti į dvi dedamąsias – personalo formavimą, dar kitaip vadinamą personalo organizavimu, ir personalo valdymą, taip pat pristatėme personalo formavimo specifiką. O kas įeina į įmonės personalo valdymo procesą?

Personalo valdymas, kaip rašoma literatūroje, yra į santykius orientuota vadovų ir komandos narių tarpusavio sąveikos veikla. Tai ne toks formalizuotas procesas, kaip personalo formavimas, ir yra laikomas „minkštesniu“ organizacijos procesu.

Personalo valdymo tikslai apima:

 • Efektyvios darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimą;
 • Pasitikėjimu grįstus santykius tarp vadovų ir pavaldinių;
 • Darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo didinimą.

Kaip vykdomas personalo valdymas?

Įvairūs šaltiniai kiek skirtingai apibrėžia, kokios yra personalo valdymo dedamosios. Apibendrinant, galima teigti, kad personalo valdymą sudaro:

 • Pasirinkti organizacijos valdymo metodai ir stilius;
 • Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas;
 • Darbuotojų motyvavimas;
 • Pasitenkinimo darbu valdymas;
 • Darbuotojų įsitraukimo ir įsipareigojimo ugdymas;
 • Darbuotojų veiklos vertinimas;
 • Santykių su darbuotojais vystymas;
 • Darbo užmokesčio valdymas, kitokio darbų įvertinimo sistemos kūrimas;
 • Vertės pasiūlymo esamiems ir būsimiems darbuotojams kūrimas;
 • Darbuotojų psichosocialinės ir sveikatos saugos užtikrinimas.

Organizacijos valdymo metodai ir stilius tiesiogiai priklauso nuo direktoriaus / vadovo. Paprastai vadovai užduoda toną, kaip įmonėje yra bendraujama, koks vadovavimo stilius – autoritarinis, liberalus ar demokratinis – nusistovi organizacijoje.

Darbuotojų motyvavimo, pasitenkinimo darbu valdymo, darbuotojų įsitraukimo ir įsipareigojimo ugdymo, santykių su darbuotojais ugdymo elementai – žmogiškųjų išteklių darbuotojų atsakomybė. Tai pagal situaciją nuolat atnaujinamos sistemos, kurios veikia darbuotojų motyvaciją nukreipiant jų veiklą norima linkme, siekiant bendrų tikslų. Žmones motyvuoja labai daug dalykų. Žmogiškųjų išteklių specialistų uždavinys yra sukurti galimybes ir paskatas, kurios maksimaliai padidintų darbuotojo įsitraukimą į organizacijos veiklą ir padėtų organizacijai laimėti kuo daugiau iš savo talentų. Kalbant apie tai, ką galima padaryti, kad būtų užtikrinti ateities kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai, darbuotojams turėtų būti leista augti, mokytis, panaudoti savo protinius gebėjimus, kūrybiškumą darbe ir dalyvaujant sprendimų priėmimų procesuose.

Personalo vertinimas yra vienas sudėtingiausių personalo valdymo elementų. Vieninga vertinimo sistema padeda įvertinti kiekvieno darbuotojų indėlį, paskatinti labiau besistengiančius darbuotojus, ugdyti komandos narių atsakomybę už rezultatus ir panašiai. Personalo vertinimo metodai priklauso nuo organizacijos HR valdymo sprendimų: darbuotojus gali vertinti tiesioginiai vadovai, specialūs komitetai, kolegos, patys save, išorės ekspertai.

Kam naudinga personalo valdymo konsultacija?

Organizacijoms, susiduriančiomis su didele / dažna darbuotojų kaita, iššūkiais pritraukiant ir išlaikant darbuotojus, žemais pasitenkinimo ir įsitraukimo rodikliais, netenkinančiais darbuotojų darbo rezultatais.

Kur mus rasti?

Turime padalinius didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), bet paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Susisiekti