Lankstus darbdavio požiūris į darbo vietą ir laiką, palaikymo kultūra organizacijoje, kurioje moteris jaučiasi saugi derindama šeimos ir karjeros vaidmenis, šeimos palaikymas bei artimųjų pagalba grįžus į darbo rinką – šie veiksniai yra svarbiausi sklandžiam moterų grįžimui į darbus po motinystės atostogų, rodo Emplonet atliktas tyrimas.

Kodėl tai svarbu?

Statistikai teigia, kad dėl COVID-19 pandemijos moterys darbo rinkoje nukentėjo labiau nei vyrai. Be to, moterys Lietuvoje vidutiniškai uždirba mažiau nei vyrai. Kaip yra skelbusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atlikus tyrimą Lietuvos įmonėse paaiškėjo, kad vyrai karjeros viršūnę pasiekia sulaukę maždaug 30-39 metų, kai moterys tokiu metu patiria didžiausią riziką būti diskriminuojamos dėl lyties darbo rinkoje – dažnai tokio amžiaus jos daro pertrauką karjeroje dėl motinystės ar sugrįžusios į darbą siekia derinti šeimos ir profesinį gyvenimą.

Šiuo jautriu periodu yra svarbus ir jų šeimų, ir darbdavių indėlis, kad moterų grįžimas į darbus būtų kuo lengvesnis. Moterų patirtys šiuo aspektu būna labai skirtingos. Lapkričio 22-26 dienomis Emplonet atliko apklausą, siekiant išsiaiškinti, kokie veiksniai yra reikšmingiausi sklandžiam moterų įsidarbinamumui po motinystės atostogų. Apklausą skelbėme įmonės socialinių tinklų paskyrose ir jų grupėse, sulaukėme 96 respondentų atsakymų.

Tyrime kviestos dalyvauti moterys, dabar ar anksčiau grįžusios iš motinystės atostogų į darbus, taip pat jų šeimų nariai, darbdaviai, žmogiškųjų išteklių darbuotojai. 73,96 proc. respondentų buvo moterys, dabar ar anksčiau grįžusios iš motinystės atostogų į darbus, 30,21 proc. – įmonių žmogiškų išteklių darbuotojai, 9,38 proc. nurodė atsakymą „kita“, 6,25 proc. – moterų, grįžusių iš motinystės atostogų į darbus, šeimos nariai, ir 4,17 proc. – darbdaviai. Taigi galima teigti, jog apklausos rezultatai didžiąja dalimi atspindi mamų ir žmogiškųjų išteklių darbuotojų nuomonę.

Veiksnių reikšmingumo vertinimas

Respondentų klausėme, kiek reikšmingais arba nereikšmingais laiko įvairius veiksnius sklandžiam moterų įsidarbinamumui po motinystės atostogų, prašydami įvertinti reikšmingumą skalėje nuo 1 iki 5.

Bendrai, reikšmingiausiu veiksniu įvertintas lankstus darbdavio požiūris į darbo vietą ir laiką – 82,3 proc. respondentų jį įvertino kaip labai reikšmingą, 14,6 proc. – kaip reikšmingą, po 1 proc. – kaip nei reikšmingą, nei nereikšmingą, nereikšmingą, visai nereikšmingą.

Ne mažiau reikšmingas veiksnys ir palaikymo kultūra organizacijoje, kurioje moteris jaučiasi saugi, derindama šeimos ir karjeros vaidmenis – 81,3 proc. respondentų į įvertino kaip labai reikšmingą, 15,6 – kaip reikšmingą, po 1 proc. – kaip nei reikšmingą, nei nereikšmingą, nereikšmingą, visai nereikšmingą.

Reikšmingas ir veiksnys šeimos palaikymas bei artimųjų pagalba grįžus į darbo rinką– 77,1 proc. respondentų jį įvertino kaip labai reikšmingą, 18,8 proc. – kaip reikšmingą, 3,1 proc. – kaip nei reikšmingą, nei nereikšmingą, 1 proc. – kaip visai nereikšmingą.

Tinkamai suplanuotus mokymus ir adaptacijos procesą po motinystės atostogų kaip labai reikšmingą veiksnį įvertino 50 proc. respondentų, kaip reikšmingą – 38,5 proc., kaip nei reikšmingą, nei nereikšmingą – 8,3 proc., kaip nereikšmingą – 2,1 proc., kaip visai nereikšmingą – 1 proc.

Kiti veiksniai vertinti nuosaikiau. Moters pastangos neprarasti profesinių kompetencijų ir įgūdžių motinystės atostogųmetu 31,3 proc. respondentų laikomos labai reikšmingomis, 45,8 proc. – reikšmingomis, 14,6 proc. – nei reikšmingomis, nei nereikšmingomis, 5,2 proc. – nereikšmingomis, 3,1 proc. – visai nereikšmingomis.

Vienu reikšmingiausių negalima laikyti ir veiksnio motinystės atostogų trukmė (kuo trumpesnė, tuo lengviau adaptuotis grįžus) – 11,5 proc. respondentų jį laiko labai reikšmingu veiksniu, 39,6 proc. – reikšmingu, 24 proc. – nei reikšmingu, nei nereikšmingu, 17,7 proc. – nereikšmingu, 7,3 proc. – visai nereikšmingu.

18,8 proc. respondentų labai reikšmingu laiko socialinių ryšių palaikymą motinystės atostogų metu (su darbdaviu ir kolegomis), 43,8 proc. – reikšmingu, 19,8 – nei reikšmingu, nei nereikšmingu, 11,5 proc. – nereikšmingu, 6,3 proc. – visai nereikšmingu.

Daugiau apie sąlygas sklandžiam moterų įsidarbinamumui ir patarimus darbdaviams – jau netrukus. Sekite mūsų paskyras Facebook ir LinkedIn!