Šiuolaikinė darbo rinka sparčiai kinta, tad keičiasi ir darbdavių lūkesčiai kandidatams. Rinkos tendencijos rodo, kad vertinant kandidatus vis didesnė reikšmė teikiama darbuotojo asmeninėms savybėms, o ne konkrečiai darbo patirčiai.

Anksčiau darbuotojų asmeninės savybės (dar vadinamos „minkštosiomis“ savybėmis) ir techninė patirtis bei žinios (dar vadinamos „kietosiomis“ savybėmis) vertintos apylygiai, o dabar „minkštosios“ savybės tampa vis svarbesnės.

Tiesa, kaip pastebi žmogiškųjų išteklių ekspertas Joshas Bersinas, įprastai terminas „kietosios“ savybės nurodo įgūdžius, reikalingus atlikti darbą, o „minkštosios“ savybės – įgimtus bruožus. Tai tarsi indikuoja, jog „minkštosios“ savybės yra kažkas paprasto. J. Bersino teigimu, reikėtų vertinti atvirkščiai: „kietosios“ savybės iš tiesų nuolat kinta ir yra gana lengvai įgyjamos, o įgyti tinkamas „minkštąsias“ savybes reikia daug pastangų ir laiko. Pavyzdžiui, noras būti lanksčiamatviram pokyčiams ir gebančiam lengvai prie jų prisitaikyti reikalauja viso rinkinio asmens savybių, atitinkamo požiūrio, gebėjimų ir patirties. Tad „minkštųjų“ savybių reikšmės didėjimo nereikėtų vertinti kaip iššūkių darbo rinkoje mažėjimo.

Tad kokias šiuo metu paklausiausias savybes įvardija daugelis darbo rinkos ekspertų?

“MINKŠTOSIOS” SAVYBĖS:

 • Lankstumas. Technologijos, darbo santykių formos ir kiti darbo rinkos aspektai nuolat kinta, tad ir iš darbuotojų tikimasi, kad jie demonstruos teigiamą nuostatą į šiuos pokyčius ir gebės greitai prie jų prisitaikyti.
 • Noras bei gebėjimas mokytis. Dinamiškos rinkos sąlygomis svarbus nuolatinis mokymasis. Taigi darbdaviai vertina tuos kandidatus, kurie mėgsta mokytis, kelti kvalifikaciją, geba nesunkiai įgyti naujų įgūdžių.
 • Komunikaciniai gebėjimai. Tinkamai komunikuoti svarbu siekiant sklandaus bendradarbiavimo ir komandos viduje, ir su kitais skyriais, ir ypač – su klientais. Gebėjimas suprasti oponento lūkesčius, poreikius, tikslus, aiškiai išdėstyti ir konstruktyviai argumentuoti savo nuomonę taupo laiką ir leidžia greičiau atrasti efektyviausius sprendimus tiek kasdienėms, tiek sudėtingoms situacijoms, teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Ši savybė įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pardavimų, klientų aptarnavimo, bet ir finansų, IT, inžinerijos srityse.
 • Laiko valdymas. Tinkamą laiko valdymą atskleidžia tokios savybės, kaip punktualumas, užduočių atlikimas laiku, gebėjimas dirbti savarankiškai, geras planavimas ir mokėjimas nustatyti svarbiausius prioritetus. Gerai laiką valdantis žmogus darbus atlieka efektyviai ir patikimai net ir ypač dinamiškomis, įtampą keliančiomis aplinkybėmis, taip sumažindamas darbų vilkinimo ir nuostolių tikimybę.
 • Komandinis darbas. Tikimasi, kad žmogus gebės bendradarbiauti vykdant užduotis, mokės jas deleguoti, bus pagarbus, gebės išklausyti kitą, bendrauti su įvairiais žmonėmis, prisitaikyti. Šiuolaikinėje vadyboje pripažįstama, kad organizacijų veiklos sėkmė priklauso nuo darbo grupių, o ne atskirų individų, dėl to vis labiau vertinami įgūdžiai, padedantys žmonėms darniai bendradarbiauti.
 • Lyderio savybės. Tokioms savybėms paprastai priskiriamas gebėjimas motyvuoti, įkvėpti kitus, sutelkti komandos narius bendrų tikslų siekimui, deleguoti geriausiai asmens potencialą atskleidžiančias užduotis. Šios savybės vis labiau reikalingos ne tik vadovams, bet ir specialistams. Bendradarbiaujant ir ieškant sprendimų svarbu gebėti inicijuoti veiksmus, atrasti būdą, kaip pasiekti tikslus. Tam reikia sugebėjimų iškilti kaip neformaliam lyderiui.
 • Kūrybiškas mąstymas. Tai gebėjimas mąstyti nestandartiškai, rasti kūrybiškus sprendimus, analizuoti, ieškoti alternatyvų, kurti inovacijas. Visa tai yra labai svarbu įmonėms, norinčioms sėkmingai konkuruoti naujoves nuolat kuriančioje rinkoje.
 • Pozityvus požiūris. Tikimasi, kad kandidatai bus pasitikintys savimi bei aplinkiniu pasauliu, gebantys padrąsinti, įkvėpti ir kitus. Pozityvi nuostata ypač svarbi susidūrus su iššūkiais ir sunkumais, kurie siekiant ambicingų tikslų yra neišvengiami.
 • Emocinis intelektas. Jo reikšmė profesiniame kontekste pastaraisiais metais nuolat auga. Tai žmogaus gebėjimas suvokti kitų ir savo emocijas, jas valdyti, reaguoti į kitų žmonių jausmus, poreikius, gebėjimas savo ir kitų emocijas panaudoti kaip naudingą informacijos šaltinį ieškant geriausių sprendimų. Aukšto emocinio intelekto žmogus geba suteikti ir priimti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Šiai sričiai priskirtina ir kita darbdaviams svarbi savybė – gebėjimas valdyti stresą.
 • Asmeninis produktyvumas. Asmens gebėjimas konstruktyviai įsivertinti, kokiomis sąlygomis jis dirba produktyviausiai, padeda efektyviau organizuoti jo veiklą, sukurti individualizuotą motyvacijos sistemą ir taip gauti geresnį rezultatą organizacijai.
 • Tikslų siekimas ir nuoseklumas. Gebėjimas išsikelti tikslus ir atkakliai jų siekti, planuoti ir priimti konstruktyvius sprendimus, išlaikyti aukštą atsakomybės jausmą už asmeninį ar komandos rezultatą – buvo ir išliks labai svarbios asmeninės darbuotojų savybės.
 • Įsitraukimas. Produktyvūs ir savimi pasitikintys darbuotojai įsitraukia sprendžiant darbovietės problemas ir tobulinant veiklos procesus. Darbuotojai, kurie patys imasi iniciatyvos, dirba kur kas efektyviau. Tad noras įsitraukti, dalyvauti sprendimų priėmime yra itin geidžiamos kandidatų savybės.
 • Darbo etika. Daugeliui darbdavių šiuo metu tampa svarbu, kad darbuotojai laikytųsi profesinės etikos, sąmoningai suvoktų galimus savo veiksmų padarinius, būtų atsakingi. Tai svarbu kuriant ir išlaikant gerą darbdavio įvaizdį, išvengiant nesusipratimų ar net žalos įmonei.

Už talentus ir mokymosi sprendimus atsakinga „LinkedIn“ viceprezidentė Feona Ang taip pat pabrėžia, kad atlikto tyrimo duomenimis, savybės, kurių dabar labiausiai trūksta ir reikia darbo rinkos dalyviams, yra kritinis mąstymas ir gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas prisitaikyti ir lankstumas, komunikaciniai gebėjimai, lyderystė, inovatoriškumas ir kūrybiškumas.

“KIETOSIOS” SAVYBĖS:

 • Technologijų išmanymas ir gebėjimas jomis operuoti. Šis poreikis dažniausiai aktualus šiose srityse: „blockchain“ technologijos, debesų kompiuterija, dirbtinis intelektas, UX dizainas, video produkcija ir pan. Nepaisant išvardintų sričių, visiems svarbus gebėjimas lengvai operuoti konkrečiai sričiai ar profesijai reikalingais technologiniais įrankiais.
 • Žinios ir patirtis. Žinios ir techninė patirtis nepraranda savo reikšmės, nes gerai žinantis, ką daryti, darbuotojas pradeda greičiau kurti vertę įmonei. Jo patirtimi gali pasikliauti mažiau patyrę darbuotojai.
  Daugelyje įvairių sričių paklausūs ir itin vertinami analitiniai, rinkodaros bei pardavimų gebėjimai.

LIETUVOS PATIRTIS

Lietuvos darbo rinkoje pastebimos labai panašios tendencijos. Analizuodami mūsų, „Emplonet“ vykdytų projektų patirtį, Klientų lūkesčius, galime teigti, jog Lietuvos darbo rinkoje šiuo metu itin vertinamos šios savybės:

 • Lankstumas. Technologijų plėtra bei didėjanti konkurencija daro didelę įtaką įmonėms. Siekdamos įgauti konkurencinį pranašumą, kompanijos optimizuoja įvairius darbo procesus, dėl to ieško naujai patirčiai atvirų, lanksčių ir permainų nebijančių darbuotojų. Tai lemia imlių informacijai, greitai besimokančių ir naują patirtį lengvai įsisavinančių darbuotojų paklausą. Dinamiškoje aplinkoje jie per gana trumpą laiką geba sukurti vertę, geba efektyviai disponuoti informacija.
 • Kūrybiškumas. Kaip minėta, vis svarbesnis tampa kūrybiškas situacijų ir problemų sprendimas: gebėjimas pažvelgti į situaciją iš kito požiūrio taško, iš skirtingų perspektyvų, rasti inovatyvius sprendimus. Šis darbuotojo gebėjimas ne tik padidina paties asmens, komandos, padalinio ar įmonės konkurencinį pranašumą, bet ir tampa viena svarbiausių savybių, siekiant susidoroti su rimtomis įmonės problemomis. Kūrybiškas situacijų sprendimas glaudžiai susijęs su analitiniu, kritiniu mąstymu, gebėjimu bendradarbiauti, išreikštu atsakomybės jausmu bei savarankiškumu.
 • Emocinis intelektas. Tai žmogaus gebėjimas panaudoti savo ir kitų emocijas kaip naudingą informacijos šaltinį. Ši savybė yra itin glaudžiai susijusi ne tik su asmenine profesine sėkme, tačiau ir su teigiamomis pasekmėmis komandos ar organizacijos lygmeniu.
 • Lojalumas. Tai Lietuvos darbdavių labai vertinama savybė, nes darbuotojų lojalumas daro didelę įtaką teigiamiems veiklos rezultatams, klientų lojalumui, mažesnei darbuotojų kaitai ir kaštams ieškant personalo. Lojalūs darbuotojai linkę daug dažniau daryti daugiau, nei iš jų tikimasi ar reikalaujama pareiginiuose nuostatuose.

Jei norite objektyviai įvertinti savo lūkesčius, galimybes bei perspektyvas – kviečiame į karjeros konsultaciją.

Susisiekime