Kalbant bendrai, terminas „žmogiškieji ištekliai“ reiškia turimą darbo jėgą. Anksčiau darbuotojai taip ir vadinti – darbo jėga. Požiūris į juos, kaip individualybes, siekiančias ne vien tik ekonominės naudos, pradėjo keistis XX a. antroje pusėje, ėmė formuotis žmogiškųjų išteklių vadybos mokslas.

Sparčiai vystantis ekonomikai, įvertinta, kad įmonėje dirbantys žmonės yra pagrindinis konkurencinio pranašumo veiksnys, tad juos reikia tausoti. Visuomenėse, ypač Vakarų, vis svarbesnės darėsi taikos, laisvės, plėtros ir aplinkosaugos idėjos. Per pastaruosius 40 metų dėmesio centre atsirado aplinkosauga. Prie šių temų, dabar vis reikšmingesnės tampa lygybės, integralumo, įvairovės, solidarumo, tolerancijos vertybės.

Visa tai veikia ne tik makro, bet ir mikro lygmeniu. Organizacijoje, kuri siekia lyderiauti rinkoje, būtina atsižvelgti į aktualias visuomenės tendencijas, nuotaikas. Šiame kontekste susiformavo šiuolaikinė žmogiškųjų išteklių vadybos teorija, jog tam, kad tiek įmonė, tiek darbuotojas efektyviausiai pasiektų savo tikslų, reikalinga, jog atitiktų jų vertybės ir lūkesčiai. Paprastai tariant, darbuotojo ir darbdavio požiūriai turėtų sutapti.

Taigi žmogiškieji ištekliai šiuolaikinėje įmonėje jau nei vadinami, nei suprantami, kaip „darbo jėga“. Tai – partnerių kolektyvas, siekiantis bendrų tikslų ir šioje kelionėje padedantys vieni kitiems.

Šiandienos rinkoje ambicingi darbuotojai ir patys save supranta ne kaip „darbo jėgą“, o kaip partnerius. Jie tikisi, kad jiems bus pagrįsta, kodėl konkreti darbovietė turėtų juos dominti. Visuomenės lūkesčiai verslui auga, ir vis daugiau kandidatų dar prieš įsidarbindami domisi, kokia yra potencialios darbovietės socialinė ir aplinkosauginė politika. Svarbūs tampa tokie galimos darbovietės požymiai:

  • darbo intelektinis patrauklumas,
  • darbo saugumas, palankumas sveikatai,
  • pagarba ir įvertinimas,
  • mokymosi galimybės,
  • organizacijos indėlis į visuomenę (Human resources and sustainable development. World Business Council for Sustainable Development / HRH The Prince of  Wale’s / University of Cambridge).

Žmones motyvuoja labai daug dalykų. Žmogiškųjų išteklių specialistų uždavinys yra sukurti galimybes ir paskatas, kurios maksimaliai padidintų darbuotojo įsitraukimą į organizacijos veiklą ir padėtų organizacijai laimėti kuo daugiau iš savo talentų. Kai organizacijos ir darbuotojo vertybės sutampa, jo įsitraukimas didėja, darbuotojų kaita mažėja, produktyvumas auga. Jausdami savo darbo prasmę, žmonės dirba daug efektyviau (Human resources and sustainable development).

Taigi ir viena iš pagrindinių vertybių, kuriomis vadovaujamės Emplonet komandoje, yra „Erdvė augti“: pritraukdami tinkamus žmones, kuriame pamatą tvariai jų kelionei organizacijoje ir taip įgaliname geresniems rezultatams. Prisidedame prie verslų ir žmonių juose augimo, organizacijoms padėdami rasti ir pritraukti tinkamiausius žmones, o žmonėms – rasti geriausią vietą profesinei savirealizacijai ir augimui.

Daugiau informacijos rasite:
Darbuotojų paieška ir atranka