Nuotolis, darbas mišriai ar vien iš biuro? Kokia darbo forma žmonės norėjo dirbti pernai, bei kaip iš tiesų dirbo? Kokiai darbo formai teiktų prioritetą specialistai, vadovai, moterys, vyrai, ilgamečiai darbuotojai ir adaptacijos periode esantys naujokai? 

Emplonet atliko tyrimą*, kuris atskleidžia naujausius darbuotojų lūkesčius darbo formai ir tai, kaip toliau turėtų elgtis bei į ką atsižvelgti darbdaviai, norėdami būti patrauklūs darbo rinkoje. 

Lūkestis – mišrus darbas 

Panašią apklausą vykdėme ir pernai metais, tad galime palyginti kai kuriuos duomenis su šiųmečiais atsakymais. Tiek pernai, tiek šiemet respondentų klausėme: „Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis sąlygomis, skiriasi tik siūloma darbo forma. Kurį darbdavį rinktumėtės?“  

Praėjusių metų tyrime 47,3 proc. respondentų sakė, jog rinktųsi darbdavį, siūlantį mišrų darbą. Šiemet tokių – jau 70 proc. (žr. 1 lentelę). 

Darbo nuotoliu pasiūlymą pernai būtų rinkęsi 22,7 proc. respondentų (pernai tyrime detalizavome, kad 18,1 proc. rinktųsi siūlantį darbą vien nuotoliu su galimybe laisvai keisti darbo lokaciją; 4,6 proc. – darbdavį, kuris siūlo vien nuotolinį darbą iš namų, nustatytos vienos lokacijos. Šiemet apie darbą nuotoliu klausėme apibendrintai). Šiemet darbo vien nuotoliu pasiūlymui prioritetą teiktų 18 proc. (žr. 1 lentelę). 

18,1 proc. respondentų pernai atsakė, kad siūloma darbo forma nelemtų darbdavio pasirinkimo. Šiemet jų yra 11 proc. (žr. 1 lentelę). Taigi darbo forma šiemet atrodo netgi kiek reikšmingesnė renkantis pasiūlymą. 

2,5 proc. respondentų pernai būtų rinkęsi darbdavį, kuris siūlo darbą vien iš biuro. Šių metų tyrime tokių, kurie rinktųsi darbo vien iš biuro pasiūlymą, yra tik 1 proc. (žr. 1 lentelę). 

Tad šiemet itin ryški tendencija, kad žmonės nori dirbti mišriu modeliu, o mažiausia galimybė sudominti juos siūlant darbą vien iš biuro. Ypač moterys yra linkusios rinktis mišrią darbo formą. 

Kurį darbdavį rinktumėtės?    Moteris  Vyras  Viso  
Darbdavį, siūlantį darbą tik iš biuro  Skaičius  2  1  3 
% iš šios lyties atstovų  0,8  1,5  1 
% iš visų respondentų  0,6  0,3  1 
Darbdavį, siūlantį darbą tik nuotoliu  Skaičius  38  17  55 
% iš šios lyties atstovų  15,7  25,8  17,8 
% iš visų respondentų  12,3  5,5  17,8 
Darbdavį, siūlantį mišrų darbą  Skaičius  177  38  216 
% iš šios lyties atstovų  73,1  57,6  69,9 
% iš visų respondentų  57,3  12,3  69,9 
Darbo forma nelemtų pasirinkimo  Skaičius  25  10  35 
% iš šios lyties atstovų  10,3  15,2  11,3 
% iš visų respondentų  8,1  3,2  11,3 

1 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis darbo sąlygomis, skiriasi tik darbo forma. Kurį darbdavį rinksitės? 

Kaip žmonės dirbo iš tiesų? 

O ar darbo realybė atitiko žmonių lūkesčius? Šiemet klausėme, kokia darbo forma respondentai dirbo 2021 m., ir kokia – 2022 m. I ketvirtį. 

Taigi 2021 m. pusė (51 proc.) respondentų dirbo mišriai, beveik trečdalis (29 proc.) – nuotoliu, ir penktadalis (20 proc.) – iš biuro. Panašus skaičius žmonių teigia, kad galėjo rinktis darbo formą patys, ir kad ją nustatė darbovietė (atitinkamai 52 ir 47 proc.). Grupėje asmenų, kurie dirbo biure, 74,2 proc. atvejų darbą formą nustatė darbovietė. 25,8 proc. dirbusiųjų biure turėjo galimybę pasirinkti patys ir rinkosi būtent darbą biure. 

Tuo tarpu 2022 m. I ketvirtį 47 proc. respondentų dirbo mišriai, 28 proc. – iš biuro, ir 25 proc. – nuotoliu (žr. 3 lentelę). Tad šiemet, lyginant su praėjusiais metais, iš šių metų tyrimo respondentų kiek padidėjo dirbančių iš biuro dalis, ir kiek sumažėjo dirbančių vien nuotoliu bei mišriai. Vis tik panašu, kad 2022 m. organizacijos suteikė daugiau galimybių rinktis darbo formą: 61 proc. respondentų teigia, kad patys ją rinkosi, 39 proc. – kad nustatė darbovietė (žr. 2 lentelę). 

Galimybė rinktis darbo formą  2021 m.  2022 m. I ketv. 
Rinkausi pats  52 proc.  61 proc. 
Nustatė darbovietė  47 proc.  39 proc. 

2 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Ar turėjote galimybę patys rinktis darbo formą, ar ji buvo paskirta pagal darbovietės tvarką? 

Tiesa, duomenys rodo, kad mažesnis nuošimtis moterų nei vyrų galėjo rinktis darbo formą: ir pernai, ir šiemet didesnis procentas moterų respondenčių teigia, kad darbo formą nustatė darbovietė, bei mažesnis procentas – kad rinkosi pačios. 

Galimybė rinktis darbo formą  2021 m.  2022 m. I ketv. 
Rinkausi pats  % iš vyrų respondentų  60,6  % iš vyrų respondentų  63,6 
% iš moterų respondenčių  50,4  % iš moterų respondenčių  59,9 
Nustatė darbovietė  % iš vyrų respondentų  39,4  % iš vyrų respondentų  36,4 
% iš moterų respondenčių  49,6  % iš moterų respondenčių  40,1 

3 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Ar turėjote galimybę patys rinktis darbo formą, ar ji buvo paskirta pagal darbovietės tvarką? 

Įdomu, kad analizuodami duomenis pagal lytis matome, jog pernai didesnė dalis moterų  (21,5 proc. iš moterų respondenčių) nei vyrų (15,2 proc. iš vyrų respondentų) dirbo iš biuro, ir daugiau vyrų – nuotoliu (žr. 3 ir 4 lenteles). Tačiau šiemet vyrų procentinė dalis, dirbanti iš biuro, padvigubėjo, o moterų – augo gerokai nuosaikiau (žr. 3 ir 4 lenteles). 

Kaip dirbote 2021 m.?    Moteris  Vyras  Viso  
Iš biuro (visą ar praktiškai visą laiką)  Skaičius  52  10  62 
% iš šios lyties atstovų  21,5  15,2  20,1 
% iš visų respondentų  16,8  3,2  20,1 
Mišriai (ir iš biuro, ir iš kitų lokacijų)  Skaičius  123  33  157 
% iš šios lyties atstovų  50,8  50  50,8 
% iš visų respondentų  39,8  10,7  50,8 
Nuotoliu (visą ar praktiškai visą laiką ne iš biuro)  Skaičius  67  23  90 
% iš šios lyties atstovų  27,7  34,8  29,1 
% iš visų respondentų  21,7  7,4  29,1 

4 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Kokia darbo forma dirbote 2021 m. (jeigu ji tais metais keitėsi, pasirinkite variantą, kaip buvo ilgesnį metų laiką)? 

Kaip dirbote 2022 m.?    Moteris  Vyras  Viso  
Iš biuro (visą ar praktiškai visą laiką)  Skaičius  66  20  87 
% iš šios lyties atstovų  27,3  30,3  28,2 
% iš visų respondentų  21,4  6,5  28,2 
Mišriai (ir iš biuro, ir iš kitų lokacijų)  Skaičius  119  27  146 
% iš šios lyties atstovų  49,2  40,9  47,2 
% iš visų respondentų  38,5  8,7  47,2 
Nuotoliu (visą ar praktiškai visą laiką ne iš biuro)  Skaičius  57  19  76 
% iš šios lyties atstovų  23,6  28,8  24,6 
% iš visų respondentų  18,4  6,1  24,6 

5 lentelė.  Atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Kokia darbo forma dirbote 2022 m. I ketvirtį (jeigu ji tais metais keitėsi, pasirinkite variantą, kuriuo dirbote ilgesnį metų laiką)? 

Tai yra pirmosios įžvalgos iš tyrimo. Daugiau jų, taip pat išvadas ir rekomendacijas organizacijoms, kaip tikslingiau formuoti darbdavio pasiūlymus, pritraukti ir išlaikyti tinkamiausius žmones atsižvelgiant į jų lūkesčius, pateiksime kituose įrašuose – sekite Emplonet socialiniuose tinkluose: 

*Tyrimas vykdytas 2022 m. birželio 21-30 dienomis internetu, dalyvavo 313 respondentų. Apklausoje kvietėme dalyvauti tik tuos asmenis, kurių darbo specifika leidžia rinktis, ar dirbti iš biuro, ar nuotoliu.