Įmonėms jau įpratus konkuruoti dėl darbuotojų siūlant lanksčias darbo sąlygas, be to, vėl daugėjant COVID-19 atvejų, panašu, jog daug darboviečių yra linkusios dirbti mišriai bei leisti žmonėms patiems pasirinkti jiems aktualiausią darbo formą. Tiesa, ne visos, ir ne visai tolygiai, vertinant skirtingas darbuotojų kategorijas.  

Kas turėjo daugiausiai laisvės rinktis darbo formą? 

Pernai apie pusei (53 proc.) darbuotojų, kurių darbo specifika leidžia rinktis darbo formą, darbovietės sudarė galimybės ją pasirinkti patiems, o šių metų pradžioje – jau 61-am proc., rodo Emplonet atliktas tyrimas*. 

Pirmą dalį apie tai, kokia darbo forma dirbo ir kiek lanksčios buvo įmonės pernai bei šių metų pradžioje, galite paskaityti ankstesniame straipsnyje. Duomenys leidžia pažvelgti į tyrimo rezultatus dar keliais aspektais. 

Įdomu, kad vertinant pagal pareigas, santykinai didžiausią laisvę (savo grupės atžvilgiu) patys rinktis darbo formą teigia turėję aukščiausios grandies vadovai (žr. 1 lentelę), vertinant pagal stažą įmonėje – dirbantys 2-5 metus, o šiemet – ir naujokai r. 2 lentelę). Galima daryti prielaidą, kad per pandemijos laikotarpį įmonės gerai pasirengė tam, kad galėtų naujiems darbuotojams suteikti galimybę dirbti lanksčiai, taip pat dėl didelės konkurencijos darbo rinkoje prisitaiko prie naujai įdarbinamų komandos narių lūkesčių darbo formai. 

Galimybė rinktis darbo formą  2021 m.  2022 m. I ketv. 
 

 

 

 

 

 

 

Rinkausi pats 

% iš aukščiausios grandies vadovų  70,7  % iš aukščiausios grandies vadovų  75,6 
% iš vidurinės grandies vadovų  43,4  % iš vidurinės grandies vadovų  53,9 
% iš žemiausios grandies vadovų  42,3  % iš žemiausios grandies vadovų  61,5 
% iš patyrusių aukštos kvalifikacijos specialistų (-čių) (patirtis – nuo 5 m.)  56,2 

 

% iš patyrusių aukštos kvalifikacijos specialistų (-čių) (patirtis – nuo 5 m.)  60,7 
% iš specialistų (-čių) (patirtis – 2-5 m.)  55,2  % iš specialistų (-čių) (patirtis – 2-5 m.)  62,1 
% iš pradedančiųjų specialistų (-čių) (patirtis – iki 2 m.)  42,1  % iš pradedančiųjų specialistų (-čių) (patirtis – iki 2 m.)  52,6 
 

 

 

 

 

Nustatė darbovietė 

% iš aukščiausios grandies vadovų  29,3  % iš aukščiausios grandies vadovų  24,4 
% iš vidurinės grandies vadovų  56,6  % iš vidurinės grandies vadovų  46,1 
% iš žemiausios grandies vadovų  57,7  % iš žemiausios grandies vadovų  39,2 
% iš patyrusių aukštos kvalifikacijos specialistų (-čių) (patirtis – nuo 5 m.)  43,8  % iš patyrusių aukštos kvalifikacijos specialistų (-čių) (patirtis – nuo 5 m.)  39,9 
% iš specialistų (-čių) (patirtis – 2-5 m.)  44,8  % iš specialistų (-čių) (patirtis – 2-5 m.)  37,9 
% iš pradedančiųjų specialistų (-čių) (patirtis – iki 2 m.)  59,9  % iš pradedančiųjų specialistų (-čių) (patirtis – iki 2 m.)  47,4 

1 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal pareigų lygmenį į klausimą: Ar turėjote galimybę patys rinktis darbo formą, ar ji buvo paskirta pagal darbovietės tvarką (jeigu ši tvarka tais metais keitėsi, pasirinkite variantą, kaip buvo ilgesnį metų laiką)? 

Galimybė rinktis darbo formą  2021 m.  2022 m. I ketv. 
 

 

Rinkausi pats 

Bandomasis laikotarpis  43,8  Bandomasis laikotarpis  68,8 
Nuo 3 mėn. iki 1 metų  42,6  Nuo 3 mėn. iki 1 metų  57,4 
Nuo 1 metų iki 2 metų  55,2  Nuo 1 metų iki 2 metų  61,2 
Nuo 2 metų iki 5 metų  62,8  Nuo 2 metų iki 5 metų  67,4 
Nuo 5 ir daugiau metų  49,4  Nuo 5 ir daugiau metų  54,4 
 

Nustatė darbovietė 

Bandomasis laikotarpis  56,3  Bandomasis laikotarpis  31,3 
Nuo 3 mėn. iki 1 metų  57,4  Nuo 3 mėn. iki 1 metų  42,6 
Nuo 1 metų iki 2 metų  44,8  Nuo 1 metų iki 2 metų  38,8 
Nuo 2 metų iki 5 metų  37,2  Nuo 2 metų iki 5 metų  32,6 
Nuo 5 ir daugiau metų  50,6  Nuo 5 ir daugiau metų  45,6 

2 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal darbo stažą įmonėje į klausimą: Ar turėjote galimybę patys rinktis darbo formą ar ji buvo paskirta pagal darbovietės tvarką (jeigu ši tvarka tais metais keitėsi, pasirinkite variantą, kaip buvo ilgesnį metų laiką)? 

Kitose respondentų grupėse rezultatų pasiskirstymas buvo nuosaikus (žr. 3 ir 4 lentelę).  

Galimybė rinktis darbo formą  2021 m.  2022 m. I ketv. 
 

 

 

Rinkausi pats 

% iš gimusių 1946-1964 metais  0**  % iš gimusių 1946-1964 metais  0** 
% iš gimusių 1965-1980 metais  49,4  % iš gimusių 1965-1980 metais  55,8 
% iš gimusių 1981-1996 metais  54,1  % iš gimusių 1981-1996 metais  62,7 
% iš gimusių 1997 m. ir vėliau  54,5  % iš gimusių 1997 m. ir vėliau  63,6 
 

 

Nustatė darbovietė 

% iš gimusių 1946-1964 metais  100**  % iš gimusių 1946-1964 metais  100** 
% iš gimusių 1965-1980 metais  50,6  % iš gimusių 1965-1980 metais  44,2 
% iš gimusių 1981-1996 metais  45,9  % iš gimusių 1981-1996 metais  37,3 
% iš gimusių 1997 m. ir vėliau  45,5  % iš gimusių 1997 m. ir vėliau  36,4 

3 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal skirtingas amžiaus grupes į klausimą: Ar turėjote galimybę patys rinktis darbo formą ar ji buvo paskirta pagal darbovietės tvarką (jeigu ši tvarka tais metais keitėsi, pasirinkite variantą, kaip buvo ilgesnį metų laiką)? 

**Vienas respondentas 

Galimybė rinktis darbo formą  2021 m.  2022 m. I ketv. 
Rinkausi pats  % iš vyrų  60,6  % iš vyrų  63,6 
% iš moterų  50,4  % iš moterų  59,9 
Nustatė darbovietė  % iš vyrų  39,4  % iš vyrų  36,4 
% iš moterų  49,6  % iš moterų  40,1 

4 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Ar turėjote galimybę patys rinktis darbo formą ar ji buvo paskirta pagal darbovietės tvarką (jeigu ši tvarka tais metais keitėsi, pasirinkite variantą, kaip buvo ilgesnį metų laiką)? 

Ar įmonės planuoja keisti darbo formą? 

Apklausos duomenys leidžia daryti prielaidų apie tai, ką įmonės planuoja daryti toliau: ar suteikti dar didesnę laisvę darbuotojams rinktis darbo formą, ar vis tik labiau grįžti prie ikipandeminių darbo modelių. 

Panašu, jog bent pusė ir daugiau įmonių planuoja suteikti darbuotojams galimybę rinktis, kaip jie nori dirbti. Į klausimą, ar darbovietė suteikia galimybę pasirinkti, kokia darbo forma dirbsite toliau, 67 proc. respondentų atsakė Taip, 33 proc. – Ne. 

Įdomu tai, jog bandomajame laikotarpyje dar esantys respondentai beveik visi teigia, jog jiems bus suteikta laisvė rinktis darbo formą (žr. 5 lentelę). Tai dar kartą patvirtina prielaidą, jog įmonės dėl naujų darbuotojų yra pasirengę lankstumui. 

Galimybė rinktis darbo formą toliau 
 

 

Taip 

Bandomasis laikotarpis  93,8 
Nuo 3 mėn. iki 1 metų  67,2 
Nuo 1 metų iki 2 metų  64,2 
Nuo 2 metų iki 5 metų  62,8 
Nuo 5 ir daugiau metų  67,1 
 

 

Ne 

Bandomasis laikotarpis  6,3 
Nuo 3 mėn. iki 1 metų  32,8 
Nuo 1 metų iki 2 metų  35,8 
Nuo 2 metų iki 5 metų  37,2 
Nuo 5 ir daugiau metų  32,9 

5 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal darbo stažą įmonėje į klausimą: Ar darbovietė suteikia galimybę pasirinkti, kokia darbo forma dirbsite toliau? 

O vertinant pagal lytis, rezultatai suponuoja, kad didesnė procentinė dalis vyrų užtikrinti, jog jiems leis rinktis, kaip jie nori dirbti, o daugiau moterų abejoja (žr. 6 lentelę).  

Galimybė rinktis darbo formą toliau 
Taip  % iš vyrų  74,2 
% iš moterų  64,5 
Ne  % iš vyrų  25,8 
% iš moterų  35,5 

6 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal lytis į klausimą: Ar darbovietė suteikia galimybę pasirinkti, kokia darbo forma dirbsite toliau? 

Daugiau tyrimo išvadų ir rekomendacijas organizacijoms, kaip tikslingiau formuoti darbdavio pasiūlymus, pritraukti ir išlaikyti tinkamiausius žmones atsižvelgiant į jų lūkesčius, pateiksime kituose įrašuose – sekite Emplonet socialiniuose tinkluose: 

LinkedIn 

Facebook 

*Tyrimas vykdytas 2022 m. birželio 21-30 dienomis internetu, dalyvavo 313 respondentų. Apklausoje kvietėme dalyvauti tik tuos asmenis, kurių darbo specifika leidžia rinktis, ar dirbti iš biuro, ar nuotoliu.