Emplonet personalo atrankų konsultantė Adrija Špigelskytė

Kaip suderinti mokslus ir darbą, kad ruošimasis egzaminams nereikštų vakarojimo ar naktinėjimo? Apskritai, kas yra mokymosi atostogos, kaip jomis pasinaudoti ir ką reikėtų žinoti besimokantiems skirtingomis formomis ar tokių asmenų darbdaviams?

Neabejoju, kad apie mokymosi atostogas esate girdėję, o galbūt dalis iš Jūsų jomis kada nors ir naudojosi. Tačiau ar žinote, kiek ir kokiais atvejais Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK) suteikia garantijų mokytis ir tobulėti tais atvejais, kai jau esate tam tikros srities specialistai ar ruošiatės jais tapti? 

Remiantis DK, darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas (tai tokios programos, kurias baigus yra įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (arba) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti), suteikiamos mokymosi atostogos, kurios priklauso nuo atostogų rūšies (žr. lentelę). 

Norėdami pasinaudoti šiomis atostogomis nepamirškite pasirūpinti programas vykdančių įstaigų pažymomis ir informuoti darbdavio iš anksto.  

Kasmetines atostogas visais atvejais galima derinti ir prie mokymosi atostogų. Darbdavys privalo tenkinti tokį Jūsų prašymą, jeigu mokotės nenutraukdamas darbo ir derinate kasmetines atostogas su lentelėje išvardytais atvejais.  

Naujiena ir savarankiškai besimokantiems   

Jeigu dalyvaujate neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose (t. y.: kvalifikacijos tobulinimo kursai, papildomų kompetencijų įgijimo programos ir kita) arba (NAUJIENA!) mokotės savišvietos būdu, informavus darbdavį ne anksčiau kaip prieš 20 darbo dienų suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus mokymosi atostogos, kurios turėtų būti skirtos būtent tam. Šiuo atveju savišvietai skirto laiko jums nereikės pagrįsti dokumentais ar naujus įgūdžius įrodančiomis formaliojo ar neformaliojo švietimo programomis.  

Atostogos savaime gali pasirodyti kaip gera naujiena, visgi mokymosi atostogų darbdavys neprivalo apmokėti, nebent su juo susitartumėte kitaip. Tiesa, jeigu Jūsų darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu 5-erius metus, tuomet už mokymosi atostogas, susijusias su kvalifikacijos kėlimu (išskyrus mokymąsi savišvietos būdu, trunkančias iki 10 darbo dienų per vienus darbo metus), paliekama ne mažiau kaip pusė vidutinio darbo užmokesčio. Jei atostogos neapmokamos– tuo laikotarpiu prarandate socialines garantijas.   

Visgi užbaigti norėčiau pozityvia nata: mokymosi atostogos yra įtraukiamos į darbo laiką, už kurį skaičiuojamos sukauptos kasmetinės atostogos. Kitaip tariant, atostogaudami prie knygų kaupiate kasmetinių atostogų dienas, kurias vėliau galbūt galėsite panaudoti ilsėdamiesi prie jūros!