2019 metais darbo rinkoje netrūko dinamikos. Vidutinis darbo užmokestis toliau nepaliaujamai kilo: 2018 metų paskutinį ketvirtį jis siekė 970,3 euro neatskaičius mokesčių, o trečiąjį 2019 metų ketvirtį jau sudarė 1 317,6 euro. Konkurencija dėl darbuotojų nuolat didėja, ir darbdaviams tenka ieškoti vis kūrybiškesnių sprendimų, kaip pritraukti talentus ir motyvuoti turimą komandą.

Neseniai pasitikome naujus, 2020-uosius metus. Remdamiesi savo, „Emplonet“, sukaupta patirtimi ir pasaulyje atliktais tyrimais bei apžvalgomis, galime drąsiai teigti, jog praėjusiais metais ryškėjusios tendencijos šiemet tik dar labiau stiprės ir įgaus lemiamą reikšmę daugelyje verslo sektorių. Tad aptarkime 2020 metų žmogiškųjų išteklių tendencijas, kurias atliepdami žengsime koja kojon su kintančia darbo rinka.

1. Organizacinė kultūra – svarbiausia

Įvairūs tyrimai rodo, jog bene ryškiausią žmogiškųjų išteklių tendenciją šiems metams galima apibrėžti taip: organizacinė kultūra darbuotojams tampa svarbiausia. Šiuolaikiška organizacinė kultūra yra orientuota nebe į akcininkų ir vadovų poreikius, o į darbuotojus, klientus ir platesnę visuomenę, kuriai įmonės veikla daro poveikį. 2020-aisiais įmonių vadovai, norėdami pritraukti talentingų darbuotojų, neabejotinai turės atsižvelgti į šią tendenciją.

2. Kova dėl talentų

Kova dėl talentų, reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų paieška ir lavinimas – ryškios šių metų tendencijos žmogiškųjų išteklių srityje. Norint atliepti šias tendencijas, gali tekti peržiūrėti savo personalo strategijas, į jas įtraukiant naujas talentų vadybos, patyrusių darbuotojų paieškos, komandos mokymų priemones.

3. Personalizuotas santykis

Stiprėjantis dar vienas šiuolaikiškos įmonės kultūros bruožas – personalizuotas santykis su darbuotoju. Jis gali reikšti asmeninius darbuotojų profesinio augimo, mokymų planus, reaguojant į realią darbuotojo patirtį. Personalo paieškos procesuose šis lankstumas gali apimti atrankos stiliaus pritaikymą prie kandidato poreikių.

4. Lankstesnės darbo formos

Norėdamos pritraukti naujus talentus, įmonės šiais metais turės vis drąsiau ieškoti laisvesnių darbo formų, pasiūlyti galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Nuotolinio darbo galimybė dabar yra itin svarbi konkuruojant dėl darbuotojų. O daugelyje kūrybinių profesijų vis svarbesniu laikomas gebėjimas būti pasiekiamam bet kuriuo metu iš bet kurios vietos.

5. Persikėlimas į mobiliuosius telefonus

Kitas svarbus aspektas, į kurį būtina atsižvelgti kitais metais – nuolat didėjanti technologijų įtaka darbo procesams ir pačioms personalo atrankoms vers permąstyti darbuotojų paieškos strategijas ir priemones. Vis daugiau darbo užduočių ir reikalų sutvarkoma ne kompiuterio, o išmaniųjų telefonų pagalba. Taip pat vis daugiau žmonių savo naują darbą ras mobiliųjų programėlių pagalba. Technologijos bus vertinamos ne pagal patrauklumą, o pagal naudingumą darbo procesų efektyvinimui.

6. Dirbtinio intelekto svarbos augimas

Technologinis progresas nebeatsiejamas nuo dirbtinio intelekto plėtros. Jis bus dažniau pasitelkiamas identifikuojant ir samdant talentus. Dirbtinis intelektas bus dar dažniau naudojamas ir vertinant darbuotojų produktyvumą, automatizuojant darbotvarkes, susitikimus, komunikuojant su klientais pokalbių robotų (angl. chatbots) pagalba. Jo reikšmė didės ir kituose žmogiškųjų išteklių procesuose. Augs žmogiškųjų išteklių vadybos sistemų (angl. Human Resources Information System) diegimo organizacijose svarba.

7. Socialiniai iššūkiai

Darbo rinką neišvengiamai veikia ir socialiniai visuomenės pokyčiai. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų išsivysčiusių pasaulio šalių, vis dažniau viešai aptariama vyrų ir moterų uždarbio skirtumų problema, ieškoma galimų jos sprendimo būdų. Darbo rinkai didelę įtaką daro ir tai, jog Lietuvos visuomenė – sparčiai senėjanti. Vyresnio amžiaus žmonėms sudarant vis didesnę gyventojų dalį, labai svarbu ieškoti galimybių jiems dirbti kuo ilgiau.

8. Organizacijose didėjanti įvairovė

Įvairovė darbo vietose globalios rinkos sąlygomis reiškia ir daugiakultūriškumą. Lietuvoje didelės tarptautinės kompanijos steigia savo padalinius, į Lietuvą dirbti atvyksta vis daugiau užsieniečių. Tai reiškia, kad darbovietėms reikia mokytis būti atviroms kitų kultūrų žmonėms, kurti jose atitinkamą kultūrą ir numatyti integraciją palengvinančias programas. Netolimoje ateityje tai stipriai lems organizacijų gebėjimą pritraukti talentus ir juos išlaikyti.

9. Produktyvumo auginimas

Darbo produktyvumas – vienas didžiausių iššūkių Lietuvos darbo rinkai bei ekonomikai – kitąmet turėtų būti didinamas racionaliai planuojant turimus žmogiškuosius išteklius. Įmonėms augant, darbuotojų skaičiaus didinimas gali turėti neigiamų pasekmių, nes prireikia nemažai laiko, kol nauji darbuotojai pradeda dirbti taip pat efektyviai, kaip ir seniau dirbantys. O tai reiškia nuostolius. Sekant šiuolaikinėmis vadybos tendencijomis, jeigu įmanoma, geriau daugiau investuoti į turimų darbuotojų kompetencijų auginimą, jų atlygio kėlimą, darbo priemones, darbo efektyvinimą, nei samdyti daugiau naujų darbuotojų. Padidėjus produktyvumui, tam pačiam darbui atlikti reikia mažiau žmonių.

10. Ekonominiai iššūkiai

Tarptautinio valiutos fondo ir kitų organizacijų prognozės raminančios: anksčiau grėsusios plataus masto recesijos ar net krizės grėsmė kol kas atslūgusi. Tačiau atskiri ekonomistai perspėja per daug neatsipalaiduoti, nes prognozės ir realybė nebūtinai sutampa. Verslo lūkesčiai Europoje ir JAV atsargūs, Lietuvoje jie taip pat prastėja. Jeigu didžiosios ekonomikos patirtų recesiją, darbo rinkoje labai padaugėtų ne pačios aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų kandidatūrų. Tokiu atveju darbdaviai susikoncentruotų tik į jų poreikius geriausiai atitinkančius kandidatus. Personalo atrankos ir samdos įmonės perskirstytų savo paieškos kanalus ir atitinkamai perplanuotų priemones tinkamiausiems kandidatams pasiekti, kad nereikėtų prapulti jūroje netinkamų gyvenimo aprašymų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad darbo vietos tampa vis atviresnės, skaidresnės, pritaikytos prie konkretaus asmens poreikių, o jas kuriantys asmenys turi augti ir sąmoningėti kartu su globalioje rinkoje veikiančia visuomenės dalimi. Kolektyvinį požiūrį įmonėse keičia personalizuotas. Nuolat auga verslo socialinės atsakomybės reikšmė ir naujausių technologijų svarba. Sekdami šiomis tendencijomis, galime tikėtis sklandžių ir sėkmingų 2020 metų. To Jums ir linkime!

O išsamiau apie šias tendencijas rašysime kituose mūsų įrašuose, tad kviečiame juos sekti!