Personalo paieška ir atranka

Jūsų įmonėje reikalinga darbuotojų paieška ir atranka, viduriniosios ar aukščiausios grandies vadovų atranka, kandidatų vertinimas? Personalo paiešką ir atranką patikėkime mums.  „Emplonet“ specialistai atlieka profesionalias atrankas, naudodamiesi pasaulyje pripažintais standartizuotais metodais, o paieškas atlieka naudodamiesi naujausiomis technologijomis bei tendencijomis.

Išanalizuosime Jūsų poreikius ir paskirsime geriausiai juos įgyvendinsiantį „Emplonet“ specialistą.  Mums svarbu, kad visi personalo atrankos etapai  būtų atlikti profesionaliai, dėl to skiriame daug dėmesio  visiems procesams nuo Jūsų poreikių analizės, darbo skelbimo kūrimo, iki nuolatinio ryšio palaikymo bei Kandidatų pristatymo.

1. Susitiksime su Jumis.

Atvyksime pas Jus tikslingo, produktyvaus ir malonaus pokalbio. Jis padės mums pažinti Jūsų įmonę, o tai leis kuo įmanoma geriau įvykdyti Jums reikalingų darbuotojų atrankas.

2. Išanalizuosime Jūsų poreikius.

Susitikimo metu išsiaiškinsime, kokios būtų Jūsų organizacijai reikalingo Kandidato vertybės, suderinamumas su esamu kolektyvu, asmeninės savybės, įgūdžiai ir patirtis, kurie leistų Kandidatui gerai atlikti Jums reikalingą darbą.

3. Paskirsime specialistą.

Priklausomai nuo personalo atrankos pobūdžio, parinksime Jums tinkamiausią savo patirtimi „Emplonet“ specialistą.

4. Prognozuosime atrankos trukmę.

Iš anksto pateiksime prognozę, kada galite tikėtis informacijos apie Kandidatus. Paprastai atrankas įvykdome per mėnesį. Tačiau būna ir išskirtinių sėkmės istorijų, apie kurias galite paskaityti čia.

5. Sukursime darbo skelbimą.

Pagal išgrynintus Jūsų poreikius, sukursime patrauklų darbo skelbimą, pritaikydami jį tikslinei potencialių Kandidatų auditorijai, kad jo pasiekiamumas ir efektyvumas būtų kuo didesnis.

6. Išplatinsime darbo skelbimą.

Parengtą darbo skelbimą išplatinsime populiariausiuose darbo paieškos portaluose, profesiniuose bei socialiniuose tinkluose.

7. Ieškosime pasyvių Kandidatų.

Užsiimsime pasyvių Kandidatų (angl. Passive Candidates) paieška ir pritraukimu profesiniuose, socialiniuose tinkluose. Pasyvūs Kandidatai – potencialūs darbuotojai, specialistai, kurie šiuo metu aktyviai darbo neieško, tačiau savo savybėmis ir patirtimi būtų labai naudingi Jūsų įmonei. Tokių Kandidatų ieškome pasitelkdami Google X-Ray paiešką, Boolean operacijas, naudodami tinkamiausius
paieškos raktažodžius.

8. Palaikysime nuolatinį ryšį.

Visos personalo atrankos metu palaikysime su Jumis grįžtamąjį ryšį, reguliariai teiksime informaciją apie atrankos eigą. Padėsime derinant susitikimų laiką su Jumis ir Kandidatu, patarsime, ką daryti, kad Kandidatas galėtų kuo greičiau prisijungti prie Jūsų kolektyvo.

9. Teiksime ataskaitas.

Teiksime atrankos ataskaitas, kurios leis Jums įvertinti galimų Kandidatų susidomėjimą darbo pasiūlymu, Jūsų įmonės įvaizdį tarp galimų Kandidatų, jų požiūrį į siūlomą darbo pobūdį ir panašiai. Atrankai užtrukus arba esant mažam Kandidatų susidomėjimui, iš gautos statistikos parengsime išvadas ir pateiksime rekomendacijas, ką galėtumėte pakeisti darbo pasiūlyme.

10. Bendrausime su Kandidatais.

Kalbėsimės su potencialiais Kandidatais ir atliksime struktūruotus interviu su jais. Įvertinsime Kandidatų kompetencijas, kurios apima ne tik įgūdžius, bet ir nuostatas, vertybes – visa tai, kas darbuotojui leistų Jums reikalingą darbą atlikti gerai. Interviu metu, naudojantis hipotetinio elgesio ir situaciniais klausimais, prognozuosime, kaip Kandidatas elgtųsi darbinėje aplinkoje.

11. Įvertinsime Kandidatus.

Potencialius Kandidatus įvertinsime pasitelkdami standartizuotus psichologinius testus, praktines užduotis.

12. Pristatysime Kandidatus Jums.

Jums patogiausia forma pateiksime išsamią informaciją apie tinkamus Kandidatus. Kandidatų aprašuose bus informacija, ką parodė Kandidato atlikti psichologiniai testai, praktinės užduotys, taip pat turėsite galimybę palyginti tokius Kandidatų rezultatus. Aprašuose bus atskleistos ir kandidatų stipriosios savybės bei rizikos.

13. Pateiksime rekomendacijas.

Jums pageidaujant, o Kandidatui sutinkant, surinksime Kandidato rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

14. Palaikysime tolesnį bendradarbiavimą.

Jums sutikus, bendradarbiausime su Jumis tolesniuose atrankos etapuose. „Emplonet“ atstovas galės dalyvauti Jūsų rengiamuose interviu su Kandidatais. Taip dar geriau pažinsime Jūsų įmonės poreikius ir galėsime užtikrinti sklandų ilgalaikį bendradarbiavimą, kurio siekiame.