Personalo administravimas

Personalo valdymas, dokumentų administravimas, su darbuotojų informavimu, sveikata, buhalterija ir darbo laiko apskaita susiję sprendimai – daug išteklių reikalaujantys darbai, kuriuos galite patikėti patyrusiems mūsų specialistams.

„Emplonet“ gali padėti Jums personalo administravimo srityje. „Emplonet“ tapus Jūsų įmonės išoriniu personalo administratoriumi, pasirūpinsime visomis darbuotojų administravimo užduotimis. Įdarbinę Jūsų darbuotojus pas save, spręsime visus su personalu susijusius klausimus, pasirūpinsime teisiniais reikalais. Taip pat prireikus suteiksime konsultacijas visais personalo administravimo klausimais.

1. Perimsime darbuotojus.

Perimsime Jūsų įmonės darbuotojus – įdarbinsime juos pas save.

2. Administruosime dokumentus.

Administruosime visus su darbuotojo įdarbinimu susijusius dokumentus.

3. Rengsime bylas.

Formuosime kiekvieno darbuotojo asmens bylą.

4. Pasirūpinsime teisiniais reikalais.

Atliksime visas su personalo įdarbinimu susijusias teisines procedūras.

5. Informuosime darbuotojus.

Supažindinsime darbuotojus su darbo pobūdžiu Jūsų įmonėje.

6. Seksime sveikatos tikrinimus.

Pasirūpinsime darbuotojų periodinių privalomųjų sveikatos patikrinimų kontrole.

7. Rengsime grafikus.

Rengsime darbuotojų darbo grafikus bei darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

8. Konsultuosime dėl administravimo.

Konsultuosime Jus visais personalo administravimo klausimais.

9. Tvarkysime buhalteriją.

Apskaičiuosime ir mokėsime mokesčius valstybei, darbuotojo darbo užmokestį.

10. Pateiksime informaciją Jums.

Reikiamus dokumentus pristatysime Jūsų nurodytu adresu.